Cocktaileffekter fra byggematerialer skal frem i lyset

Vi skal have mere viden om cocktaileffekter i byggematerialer. Det står klart efter resultater fra undersøgelser i Sunde Boliger, for nylig blev offentliggjort i Ingeniøren.

Fælles kurs mod mindre indlejret CO2 og energi i byggematerialer

Der er ingen vej uden om bygge- og anlægsbranchen, når Regeringens ambitiøse klimamål skal realiseres. Det kræver fokus på indlejret energi i byggematerialer, fælles fodslag og ikke mindst strengere krav og lovændringer.

Byens bygninger skal være holdbare og have godt indeklima

Danskerne bosætter sig i stigende grad i de store byer. Teknologisk Institut stiller skarpt på godt indeklima og lang holdbarhed ved nybyg og renoveringer.

Kend dit træbyggeri

Når man vil bygge med træ, fx CLT, er det vigtigt at søge viden om, hvordan man skal gøre, og ikke ”bygge som man plejer”, lyder det fra Teknologisk Instituts specialister.

Byggebranchen bør sætte klima øverst på dagsordenen

Den ambitiøse politiske aftale om at reducere CO2 udledningen med 70 % frem mod 2030 bør ses som en direkte opfordring til initiativer og handling fra bygge- og anlægsbranchen. For her er nok at tage fat på, lyder det fra Teknologisk Institut, der er medarrangør af event om emnet d. 2. oktober.

Mere fokus på bevaringsværdige og fredede bygninger

Bevaringsværdige og fredede bygninger er en vigtig del af vores bebyggede miljø. Men bygningerne kræver løbende vedligehold, da bevaringsværdierne ellers kan gå tabt – og så er der ikke langt til nedrivning.

Bæredygtighed er på mode

Bæredygtighed er højt på agendaen i byggebranchen og på Teknologisk Institut. Der bliver dagligt arbejdet for en grønnere branche og for at sætte fokus på hele bæredygtighedspaletten.

Bygge- og anlægsbranchen skal effektiviseres igennem Build 4.0

Kunstig intelligens og smart kamerateknologi skal løfte produktiviteten og værdiskabelsen i bygge- og anlægsbranchen, hvis produktivitet kun er steget med 1 % over de seneste 20 år.

Unge skal fastholdes i de grønne fag

Et udviklingsprojekt, som Teknologisk Institut er involveret i, vil mindske frafaldet og højne trivslen på erhvervsuddannelserne inden for fx væksthusgartnerier, planteskoler og maskinstationer.

Digitale værktøjer klar til tegnestuer og rådgivere

Med projektet ‘Beslutningsstøtte til nem digital projektering af brandsikkerhed’ har DBI udviklet en række praktiske digitale værktøjer til den tidlige projektering af brand. Og arbejdet med at udnytte digitaliseringen fortsætter.