Revidering af Affaldsbekendtgørelse giver bedre grundlag for dokumentation af byggeaffald

Når Affaldsbekendtgørelsen senere på året bliver revideret, kan det bl.a. få betydning for anmeldelsesproceduren, ligesom en række krav til screening og kortlægning af bygninger bliver præciseret. Dette vil give øget sporbarhed af byggeaffald og bedre mulighed for at genanvende.

Potentiale for højere produktivitet i byggeriet

EU-harmonisering skal give fri handel på tværs af landegrænser og mere effektiv konkurrence på markedet. Det betyder i princippet billigere byggevarer og dermed højere produktivitet i byggeriet. For byggevarer er der imidlertid nogle særlige udfordringer, som kan give friktion ved handel på tværs af grænser.

Planlæg din radonmåling – især ved certificering og nybyggeri

Det er vigtigt at planlægge en radonmåling. Særligt hvis man fx står over for en DGNB-certificering eller en 1- eller 5-årsgennemgang af et nybyggeri. Vinduet for radonmålinger er nemlig sæsonbestemt og bygningen skal være opvarmet og i brug, når målingerne foretages.

3D-teknologi har store fordele ved ressource- og miljøkortlægning

Med 3D-teknologi kan bygherre og udførende skabe bedre overblik ved sanering, miljø- og ressourcekortlægning samt minimere både ekstraarbejder og konflikter, lyder det fra Teknologisk Institut, som spår de virtuelle værktøjer en stor fremtid.

Teknologisk Institut investerer i den cirkulære dagsorden

Fra efteråret lægger Teknologisk Institut hus til et nyt treårigt erhvervsforskerprojekt, som skal hjælpe bygge- og anlægsbranchen i mål med den cirkulære omstilling ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

Mikroskopet afklarer skadessager i byggeriet

Når øjet må give op, tager mikroskopet i stigende grad over, når det gælder opklaring af skadessager i byggeriet, lyder det fra Teknologisk Institut, som oplever større efterspørgsel fra bygge- og anlægsbranchen, fx i Syns- og skønssager.

Nøglen til bedre ressourceudnyttelse

En reel cirkulær omstilling kræver, at fundamentet for kvalitet og sporbarhed af byggematerialerne er på plads. Ifølge Teknologisk Institut er nøglen en bedre miljø- og ressourcekortlægning af vores bygninger.

Tegnefilm skal formidle dokumentation af byggevarer

Hvem har ansvaret, når byggevarer skal dokumenteres? Det spørgsmål udfordrer stadig i bygge- og anlægsbranchen, og nu lancerer Teknologisk Institut to tegnefilm, som skal hjælpe branchen med at få styr på det komplicerede, men vigtige emne.

Mere fokus på indeklima i danske præsteboliger

Der skal mere fokus på indeklima og fugtforhold i præsteboliger, lyder rådet fra Teknologisk Institut, som oplever bekymrende mange dårligdomme i præsteboligerne på trods af de syn, som allerede foretages i boligerne.

Tab ikke grønne milliardinvesteringer på jorden

Den nødvendige klimaomstilling skal ske med afsæt i evidensbaserede og veldokumenterede byggematerialer og -teknikker. Og den skal ske nu, så vi kan sikre kvalitet og holdbarhed i vores byggerier og ikke mindst, at de grønne milliardinvesteringer ikke tabes på jorden.