Praktisk teoretiker i spidsen for stærkt betonhold

En solidt funderet forskerbaggrund, stor faglig nysgerrighed, en innovativ tilgang til opgaveløsning og ikke mindst en brændende passion for beton som materiale, er blot noget af det, som kendetegner den nye centerchef for Beton på Teknologisk Institut, Lars Nyholm Thrane.

Kan stikprøver stå distancen, når det gælder altankontrol?

Teknologisk Institut har netop igangsat et nyt projekt støttet af Grundejernes Investeringsfond. Projektets resultater skal være med til at vise vejen for fremtidens krav om tilsyn af altaner. Valget står mellem totalkontrol og stikprøver – og udfordringerne er både økonomi, manglende kompetencer og en risiko for at gøre skade på sunde altaner.

Styrk din faglige viden om træbyggeri

Netværksgruppen for Træbyggeri, som har eksisteret siden 2015 i regi af InnoBYG, videreføres nu i bygge- og anlægsbranchens klynge WE BUILD DENMARK.

Fremtidens kælder er fugt- og lugtfri

Som bygningsejer er misfarvninger, afskallende puds, saltudfældninger og muggen luft i kælderen ikke et ukendt fænomen. Årsagen er fugt, og betyder ofte, at kælderen er mindre anvendelig. Nyt projekt vil begrænse fugten – og lugten - i kælderen.

Brug NDT til at kvalitetssikre sammenstøbte betonelementer

Der er kommet større fokus på kvalitetskontrol af sammenstøbte betonelementer med Bulletin 5. FORCE Technology anbefaler primært at anvende NDT, ikke-destruktive undersøgelser til kvalitetssikring.

Projekt rejser tvivl om standard for brandimprægneret træ

DBI og Teknologisk Institut har i et fælles projekt undersøgt, hvad der sker med brandegenskaberne, når brandimprægneret træ udsættes for vind og vejr.

Tak for at stille krav – men husk nu renoveringen

På Teknologisk Institut er der stor tilfredshed med, at de længe efterspurgte krav til byggebranchen nu kommer. Der er dog en ting som mangler – for vi må ikke glemme den eksisterende bygningsmasse.

Forskningsprojekt skal udvikle cement med op mod 50 procent mindre CO2

Med en investering på 21,6 millioner kr. fra Innovationsfonden tager et nyt projekt ledet af Teknologisk Institut et stort skridt mod udvikling af de næste generationer af fremtidens grønne cementer. Målet er at reducere CO2-udledningen ved cementproduktion med 50 procent.

Cirkulær succes kalder på bredt samarbejde

Inddragelse af flere faggrupper og brede kompetencer er opskriften, hvis bygge- og anlægsbranchen skal lykkes med den cirkulære omstilling. Sådan lyder det fra Teknologisk Institut.

Fokus på plastaffald fra byggebranchen

Nyt beslutningsværktøj fra et InnoBYG projekt, skal hjælpe bygge- og anlægsbranchen med at håndtere det plastaffald, som branchen producerer. Det giver både mening i forhold til reduktion af CO2-udledning og også for at reducere trækket på jomfruelige ressourcer.