Fremtidens kælder er fugt- og lugtfri

Som bygningsejer er misfarvninger, afskallende puds, saltudfældninger og muggen luft i kælderen ikke et ukendt fænomen. Årsagen er fugt, og betyder ofte, at kælderen er mindre anvendelig. Nyt projekt vil begrænse fugten – og lugten - i kælderen.

Brug NDT til at kvalitetssikre sammenstøbte betonelementer

Der er kommet større fokus på kvalitetskontrol af sammenstøbte betonelementer med Bulletin 5. FORCE Technology anbefaler primært at anvende NDT, ikke-destruktive undersøgelser til kvalitetssikring.

Projekt rejser tvivl om standard for brandimprægneret træ

DBI og Teknologisk Institut har i et fælles projekt undersøgt, hvad der sker med brandegenskaberne, når brandimprægneret træ udsættes for vind og vejr.

Tak for at stille krav – men husk nu renoveringen

På Teknologisk Institut er der stor tilfredshed med, at de længe efterspurgte krav til byggebranchen nu kommer. Der er dog en ting som mangler – for vi må ikke glemme den eksisterende bygningsmasse.

Forskningsprojekt skal udvikle cement med op mod 50 procent mindre CO2

Med en investering på 21,6 millioner kr. fra Innovationsfonden tager et nyt projekt ledet af Teknologisk Institut et stort skridt mod udvikling af de næste generationer af fremtidens grønne cementer. Målet er at reducere CO2-udledningen ved cementproduktion med 50 procent.

Cirkulær succes kalder på bredt samarbejde

Inddragelse af flere faggrupper og brede kompetencer er opskriften, hvis bygge- og anlægsbranchen skal lykkes med den cirkulære omstilling. Sådan lyder det fra Teknologisk Institut.

Fokus på plastaffald fra byggebranchen

Nyt beslutningsværktøj fra et InnoBYG projekt, skal hjælpe bygge- og anlægsbranchen med at håndtere det plastaffald, som branchen producerer. Det giver både mening i forhold til reduktion af CO2-udledning og også for at reducere trækket på jomfruelige ressourcer.

Dokumentation har stor betydning i det bæredygtige byggeri

Dokumentation er vigtigt når det kommer til udvikling af bæredygtige byggematerialer og konstruktioner. På Teknologisk Institut er dokumentationen en parameter, når det gælder bæredygtigheden.

Ny metode gør PCB-sanering nemmere

I et netop afsluttet spireprojekt i InnoBYG, har Teknologisk Institut set nærmere på mulighederne for at fjerne PCB- forurening på en bedre og mere effektiv måde, end det sker i dag. Som det er nu vælger bygningsejere ofte at acceptere høje PCB-niveauer i indeklimaet i skoler, børneinstitutioner, boliger osv., da generne ved nedlukning af en bygning i en længere periode, er alt for store.

FÆNGLSET i Horsens genanvender mursten

Når FÆNGSLET i Horsens påbegynder en renovering, hvor hele vestfløjen bliver åbnet op og giver plads til en kultur- og konferencesal, er det planen, at de mange mursten skal genbruges andre steder.