Cirkulær succes kalder på bredt samarbejde

Inddragelse af flere faggrupper og brede kompetencer er opskriften, hvis bygge- og anlægsbranchen skal lykkes med den cirkulære omstilling. Sådan lyder det fra Teknologisk Institut.

Fokus på plastaffald fra byggebranchen

Nyt beslutningsværktøj fra et InnoBYG projekt, skal hjælpe bygge- og anlægsbranchen med at håndtere det plastaffald, som branchen producerer. Det giver både mening i forhold til reduktion af CO2-udledning og også for at reducere trækket på jomfruelige ressourcer.

Dokumentation har stor betydning i det bæredygtige byggeri

Dokumentation er vigtigt når det kommer til udvikling af bæredygtige byggematerialer og konstruktioner. På Teknologisk Institut er dokumentationen en parameter, når det gælder bæredygtigheden.

Ny metode gør PCB-sanering nemmere

I et netop afsluttet spireprojekt i InnoBYG, har Teknologisk Institut set nærmere på mulighederne for at fjerne PCB- forurening på en bedre og mere effektiv måde, end det sker i dag. Som det er nu vælger bygningsejere ofte at acceptere høje PCB-niveauer i indeklimaet i skoler, børneinstitutioner, boliger osv., da generne ved nedlukning af en bygning i en længere periode, er alt for store.

FÆNGLSET i Horsens genanvender mursten

Når FÆNGSLET i Horsens påbegynder en renovering, hvor hele vestfløjen bliver åbnet op og giver plads til en kultur- og konferencesal, er det planen, at de mange mursten skal genbruges andre steder.

Sikring af usynlige skader på bærende jernprofiler

Ved du, hvordan din ejendoms skjulte konstruktioner har det? Hvis du ejer eller er ansvarlig for vedligehold af ældre ejendomme, skal du være opmærksom på, at det ikke kun er altaner, der er udsatte for at styrte ned.

Ny erhvervsklynge bygger på et solidt fundament

Når den nye Erhvervsklynge for byggeri og anlæg starter op i januar 2021, er det på et solidt fundament. Den nye klynge er bl.a. en videreførelse af innovationsnetværket InnoBYG, der siden 2010 har samlet virksomheder, videninstitutioner og brancheorganisationer om et fælles mål - grøn omstilling gennem innovation, udvikling, videndeling og netværk.

Er det muligt at opnå en skadefri vandinstallation?

Hvis du arbejder med vandinstallationer i bygninger såsom institutioner, skoler, kommuner eller boligbyggeri, er du sikkert stødt på skader i brugsvandsystemerne. Miniguiden fokuserer på de korrosionsmæssige aspekter, og giver dig indblik i, hvordan du minimerer korrosionsrisikoen.

Ny model til beregning af levetid på marine betonkonstruktioner

Hvordan påvirker saltvand levetiden på betonkonstruktioner? Bør man undlade at bruge en såkaldt ”ageing factor” i forbindelse med levetidsmodellering, fordi usikkerheden kan blive for stor? Og kan ny teknologi som fx sensorer være med til at overvåge nedbrydning af armering og til at følge revnebevægelser?

Viden om byggematerialer er afgørende for kvalitet i byggeriet

Hvis vi skal kunne sikre godt og sundt byggeri, er det vigtigt at kende og forstå byggevarernes egenskaber. Kun sådan kan vi sørge for at anvende de rigtige produkter på de rette steder – og det gælder både, når vi renoverer og bygger nyt, lyder det fra Teknologisk Institut.