Potentiale for højere produktivitet i byggeriet

EU-harmonisering skal give fri handel på tværs af landegrænser og mere effektiv konkurrence på markedet. Det betyder i princippet billigere byggevarer og dermed højere produktivitet i byggeriet. For byggevarer er der imidlertid nogle særlige udfordringer, som kan give friktion ved handel på tværs af grænser.

Planlæg din radonmåling – især ved certificering og nybyggeri

Det er vigtigt at planlægge en radonmåling. Særligt hvis man fx står over for en DGNB-certificering eller en 1- eller 5-årsgennemgang af et nybyggeri. Vinduet for radonmålinger er nemlig sæsonbestemt og bygningen skal være opvarmet og i brug, når målingerne foretages.

3D-teknologi har store fordele ved ressource- og miljøkortlægning

Med 3D-teknologi kan bygherre og udførende skabe bedre overblik ved sanering, miljø- og ressourcekortlægning samt minimere både ekstraarbejder og konflikter, lyder det fra Teknologisk Institut, som spår de virtuelle værktøjer en stor fremtid.

Teknologisk Institut investerer i den cirkulære dagsorden

Fra efteråret lægger Teknologisk Institut hus til et nyt treårigt erhvervsforskerprojekt, som skal hjælpe bygge- og anlægsbranchen i mål med den cirkulære omstilling ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

Mikroskopet afklarer skadessager i byggeriet

Når øjet må give op, tager mikroskopet i stigende grad over, når det gælder opklaring af skadessager i byggeriet, lyder det fra Teknologisk Institut, som oplever større efterspørgsel fra bygge- og anlægsbranchen, fx i Syns- og skønssager.

Nøglen til bedre ressourceudnyttelse

En reel cirkulær omstilling kræver, at fundamentet for kvalitet og sporbarhed af byggematerialerne er på plads. Ifølge Teknologisk Institut er nøglen en bedre miljø- og ressourcekortlægning af vores bygninger.

Tegnefilm skal formidle dokumentation af byggevarer

Hvem har ansvaret, når byggevarer skal dokumenteres? Det spørgsmål udfordrer stadig i bygge- og anlægsbranchen, og nu lancerer Teknologisk Institut to tegnefilm, som skal hjælpe branchen med at få styr på det komplicerede, men vigtige emne.

Mere fokus på indeklima i danske præsteboliger

Der skal mere fokus på indeklima og fugtforhold i præsteboliger, lyder rådet fra Teknologisk Institut, som oplever bekymrende mange dårligdomme i præsteboligerne på trods af de syn, som allerede foretages i boligerne.

Tab ikke grønne milliardinvesteringer på jorden

Den nødvendige klimaomstilling skal ske med afsæt i evidensbaserede og veldokumenterede byggematerialer og -teknikker. Og den skal ske nu, så vi kan sikre kvalitet og holdbarhed i vores byggerier og ikke mindst, at de grønne milliardinvesteringer ikke tabes på jorden.

Nordiske kommuner skal bygge mere med træ

Kommunerne spiller en central rolle i at udbrede træbyggeri. Derfor skal det være mere overskueligt for kommuner i hele Norden, at stille krav om mere træ i deres byggerier. Ny platform skal hjælpe kommunerne på vej, blandt andet via en roadmap.