Byd den digitale tvilling velkommen

Forestil dig at din bil, båd eller dit hus har en præcis digital model, der kan fortælle, hvilken del, der trænger til en fysisk justering eller vedligehold. En sådan levende digital model af fysiske produkter kaldes typisk for en ‘digital tvilling’.

Software er essentielt for apparaters pålidelighed

FORCE Technology er i gang med projektet ’Physics of Failure’, hvor man søger viden om, hvad der skal til for at udvikle pålidelige produkter - og software er i den grad også en del af ligningen.

Deltagelse i standardiseringskomitéer giver viden om el-sikkerhed

FORCE Technology deltager i udviklingen af fremtidens sikkerhedsstandarder, som skal sikre at risikoen for skader på folk, dyr, miljø og ejendom holdes nede på et acceptabelt niveau.

Sådan kommer AR til at ændre vores hverdag

I Virtual Reality (VR) bliver man lukket inde i en virtuel verden, og på den måde afskærmer man sig fra den fysiske verden. Augmented Reality (AR) er derimod i den anden ende af denne form for mixed-reality spektrum. Se hvordan det vil påvirke os i denne Tech Talk.

Innovationsprojekt skal lede LED-belysning til længere levetid

En af de store udfordringer for LED lys er driverelektronikkens robusthed - den aktive elektronik i lyskilderne kan nemlig have svært ved at klare påvirkningerne i de tiltænkte brugsmiljøer. Et nyt projekt finansieret af INNO-SE søger derfor at karakterisere det elektriske miljø i større LED-installationer.

Effektiv sundhedsteknologi tager højde for menneskers adfærd

Adfærdsdesign er et effektivt redskab til at udvikle nye teknologiske løsninger, der fordrer selvhjulpen handling til fordel for vores helbred. Derfor har FORCE Technologys IdemoLab, via metoden, hjulpet 2 virksomheder med at udvikle nye sundhedsteknologier i et innovationsprojekt.

God vejafmærkning skal sikre selvkørende biler

Måling af vejstribers synlighed er i disse år et vigtigt standardiseringsområde. FORCE Technologys afdeling DELTA deltager derfor i det europæiske CEN såvel som det internationale ASTM standardiseringsarbejde indenfor måling af vejstribers synlighed.

Markedstilbagemelding som led i pålidelig produktudvikling

Pålidelighed er i fokus i forbindelse med produktudvikling og produktion, men hvad sker der, efter produktet er leveret til kunden? Det vil FORCE Technology blive klogere på gennem et resultatkontraktprojekt, der skal munde ud i en model til fordel for danske virksomheder.

Eksperter udvikler standarder for bygningsakustiske målinger

Standardisering af bygningsakustiske måle- og vurderingsmetoder er en vigtig forudsætning for dokumentation af bygningsdeles akustiske ydeevne. Kun med fælles europæiske eller internationale metoder kan byggevareproducenterne deklarere eller CE-mærke deres produkters egenskaber til brug i international markedsføring.

Dårlige stik koster pålidelighed og penge

Stik er kendt som det svageste led i kæden, når det handler om pålidelighed af elektronikprodukter. Som virksomhed kan man dog sikre, at stikkene i ens produkter har den rette robusthed og pålidelighed, takket være en pålidelighedstest udviklet af FORCE Technologys afdeling DELTA.