Nedrivningsklare bygninger er vigtig brik i cirkulær økonomi

Vi skal være bedre til at udnytte og genanvende byggematerialer fra eksisterende bygninger. Det er omdrejningspunktet for projektet ”Bygninger som ressourcebank”, som Teknologisk Institut gennemfører med støtte fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

DBI melder sig ind i debatten om træbyggeri

Brandfælde, ildstorm, altødelæggende bybrande. Ordene er mange og frygten stor, efter at materialet til en arkitektkonkurrence blev offentliggjort i forbindelse med opførelsen af den nye bæredygtige bydel på Amager Fælled. DBI har dog stor tillid til, at brandkravene i bygningsreglementet nok skal sikre, at den nye bydel i træ ikke bliver en brandfælde.

Mere fokus på bevaringsværdige og fredede bygninger

Bevaringsværdige og fredede bygninger er en vigtig del af vores bebyggede miljø. Men bygningerne kræver løbende vedligehold, da bevaringsværdierne ellers kan gå tabt – og så er der ikke langt til nedrivning.

Hvornår giver det mening at anvende 3D-print?

Teknologisk Institut udvikler nye værktøjer til vurdering af konkrete potentialer i 3D-print produktion til danske virksomheder. Det sker i aktivitet støttet økonomisk af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

Smart regulering af vindmøllestøj

FORCE Technology er med i DecoWind-projektet, der vil sætte spot på vindmøllestøj.  Formålet er at udvikle et nyt smart værktøj til regulering af vindmøllestøj. Innovationsfonden investerer 13 mio. kr. i projektet.

Trafikstøj har negative effekter på helbredet

Hvert år dør mindst 200-500 danskere for tidligt på grund af trafikstøj. Alligevel har der ikke været tilstrækkelig politisk bevågenhed eller midler til at sikre færre trafikstøjsgener. Derfor skal nye metoder tages i brug for at skabe forståelse for de negative effekter af støj for menneskers helbred.

Skal vi virkelig betale med personlige samtaler for at få dansk sprogteknologi?

Medarbejdere fra Apple er stået frem og har fortalt, hvordan de har aflyttet og transskriberet fortrolige og personlige samtaler ført i nærheden af digitale assistenter som Siri. Formålet er at forbedre assistentens evne til at forstå og tale med brugerne. Men behøver det at koste personfølsomme oplysninger at få god sprogteknologi?

Uvildige test giver troværdighed

Når Karstensens skibsværk A/S skal designe skibe på en energieffektiv måde, benytter de testfaciliteter hos FORCE Technology. Det skyldes ikke mindst nærheden til testfaciliteterne, GTS-instituttets erfaring og viden samt uvildighed.

Pålidelighed i produktudviklingen

Hvordan får vi pålidelighed ind i produktudviklingen fra starten af udviklingsforløbet? Og hvilke værktøjer skal vi fokusere på for at få mest værdi for pengene?  Det er relevante spørgsmål, når man ønsker at optimere kvalitet, produktudviklingsomkostninger og time-to-market for et nyt produkt med elektronik i.

Er du interesseret i en mere innovativ fremtid?

Du ved det sikkert godt: Ny viden og teknologi i produkter og processer er nøglen til mere innovation i bygge- og anlægsbranchen. Men hvordan kommer du i gang med at anvende de nye muligheder?