Et fælles sprog til beskrivelse af lyd

En ny rapport giver forslag til, hvordan man kan udvikle fælles betegnelser for lyd. Rapporten beskriver bl.a. det såkaldte "Lydhjul", som tillader lydeksperter at drøfte lydopfattelse med større effektivitet.

Stort potentiale i at tænke droner som IoT-enheder

Det internationale drone-testcenter og klynge for den danske droneindustri UAS Denmark afholdt for nyligt temadag ved Hans Christian Andersen Airport i Odense. Fokus var på nutidens og fremtidens droneteknologi.

TestSelv jeres IoT-enheder

Markedet indenfor IoT er i rivende udvikling, og mange producenter har behov for at teste deres IoT-løsninger undervejs i produktudviklingsforløbet. Her giver TestSelv-faciliteter, som dem man har adgang til i IoT & Wireless Klubben, god mening at bruge.

Eksperter i human factors sørger for sikker e-navigation

Nye e-navigationsløsninger, som kan effektivisere og gøre skibsfarten mere sikker, er under udvikling i EfficienSea2-projektet. FORCE Technologys eksperter i human factors er med til at optimere løsningerne.

Ekspert: Vigtigt at informere borgerne om brugen af persondata

Borgerne skal selv have kontrollen over deres data. Det var temaet for konferencen MyData2017, der blev afholdt fra 30. august til 1. september i Helsinki og Tallinn. Alexandra Instituttets ekspert i sikkerhed og privacy var med.

Hvad kan blockchain egentligt bruges til?

Blockchain kendes mest som teknologien bag den virtuelle valuta Bitcoin. Men blockchains har også stort potentiale på andre områder. Hvor langt potentialet rækker er det dog endnu for tidligt at sige.

Sundhedsvæsenet og interoperabilitet

Udveksling af informationer via åbne snitflader er en naturlig del af hverdagen i mange brancher. I sundhedsvæsenet har man dog længe været udfordret af mange adskilte datasiloer - men det kan ændres.

Sådan banes vejen for anerkendelse af dokumentation

FORCE Technology sikrer danske virksomheder indflydelse på udarbejdelsen af europæiske standarder. Herunder også standardiseringen af kravene til vurdering af overensstemmelse - et vigtigt element for at opnå anerkendelse af dokumentation.

'Vores forventning er, at det bliver et mini Silicon Valley'

Sådan lyder det fra Droids Agency, der til september flytter ind hos Dansk Center for Anvendt Kunstig Intelligens - DCAKI.

Tøv ikke med kunstig intelligens

Kunstig intelligens er et vidunderligt værktøj, som kan løfte dansk erhvervsliv til nye højder. Men erhvervslivet tøver, fordi den nye teknologi er usynlig. Og netop den tøven kan blive farlig for vores konkurrenceevne.