Effektiv sundhedsteknologi tager højde for menneskers adfærd

Adfærdsdesign er et effektivt redskab til at udvikle nye teknologiske løsninger, der fordrer selvhjulpen handling til fordel for vores helbred. Derfor har FORCE Technologys IdemoLab, via metoden, hjulpet 2 virksomheder med at udvikle nye sundhedsteknologier i et innovationsprojekt.

God vejafmærkning skal sikre selvkørende biler

Måling af vejstribers synlighed er i disse år et vigtigt standardiseringsområde. FORCE Technologys afdeling DELTA deltager derfor i det europæiske CEN såvel som det internationale ASTM standardiseringsarbejde indenfor måling af vejstribers synlighed.

Markedstilbagemelding som led i pålidelig produktudvikling

Pålidelighed er i fokus i forbindelse med produktudvikling og produktion, men hvad sker der, efter produktet er leveret til kunden? Det vil FORCE Technology blive klogere på gennem et resultatkontraktprojekt, der skal munde ud i en model til fordel for danske virksomheder.

Eksperter udvikler standarder for bygningsakustiske målinger

Standardisering af bygningsakustiske måle- og vurderingsmetoder er en vigtig forudsætning for dokumentation af bygningsdeles akustiske ydeevne. Kun med fælles europæiske eller internationale metoder kan byggevareproducenterne deklarere eller CE-mærke deres produkters egenskaber til brug i international markedsføring.

Dårlige stik koster pålidelighed og penge

Stik er kendt som det svageste led i kæden, når det handler om pålidelighed af elektronikprodukter. Som virksomhed kan man dog sikre, at stikkene i ens produkter har den rette robusthed og pålidelighed, takket være en pålidelighedstest udviklet af FORCE Technologys afdeling DELTA.

IT-truslen er også reel på SMS og sociale medier

I dag ved de fleste, at de skal være på vagt over for falske e-mails. Men den bevidsthed har vi endnu ikke fået over for SMS-angreb. Det viser en undersøgelse, som DBI og Alexandra Instituttet har gennemført i samarbejde med Forsvarsakademiet i regi af projektet SAVE.

Kabler til brug i EU skal snart være CE-mærket

Fra 1. juli 2017 skal alle kabler til byggeri (fx bygninger, veje og broer) i EU være tydeligt CE-mærket. Det stiller nye og mere omfattende krav til kabelproducenter og importører, hvilket du kan læse mere om her.

Risk management, EMC og medical devices

Ingen steder er kravet om risikobetragtninger i forbindelse med EMC gjort mere eksplicit i de harmoniserede standarder end for medicoteknisk udstyr. Det er der gode grunde til.

Basisstandarderne – fundamentet i standardiseringens kostpyramide

Når den tekniske udvikling i samfundet ændrer på det elektriske miljø, skal standarder og krav følge med. Kun på denne måde kan man tage højde for nye elektriske forstyrrelseskilder som eksempelvis nye typer af trådløse apparater. Derfor udformer en international gruppe af eksperter, herunder folk fra FORCE Technology, løbende nye basisstandarder på området.

Energy harvesting eliminerer dyre batteriskift i elektroniske prisskilte

East West Instore Solutions sælger elektroniske prisskilte til danske butikskæder. Et innovationsprojekt med FORCE Technology (DELTA) viser vejen frem mod en billigere løsningsmodel for prisskiltene baseret på indendørs solcelleteknologi. Potentialet for detailhandlen er stort.