Fremtidens grønne brændsler inden for transportområdet

Torsdag d. 18. november inviterer FORCE Technology til temamøde, der sætter fokus på, hvilke brændstoffer transportsektorerne satser på og hvad det betyder for emissioner til luften.

Fossile brændsler som kul, olie og naturgas skal udfases, hvis Danmark skal nå målsætningerne for reduktion i klimabelastningen i 2030 og 2050. Udviklingen af bæredygtige brændstoffer og teknologier er en forudsætning for den grønne omstilling og indgår som centrale elementer i den nyligt vedtagne klimaaftale.

Biobaserede brændsler udgør kun en mindre del af det danske energimix i transportsektoren, men nye e-fuels som fx metanol og ammoniak er under udvikling. Fælles for de nye grønne brændsler er, at de kan defineres som CO2-neutrale, men de er ikke emissionsfrie. Dette temamøde sætter fokus på de problemstillinger, der knytter sig til emissioner fra fremtidens grønne brændsler i transportsektoren.

Info

Tidspunkt: torsdag d. 18. november, Kl. 13:00 – 16:45

Sted: FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby

Pris: det er gratis at deltage i arrangementet

Arrangementet afholdes i samarbejde med Dansk Miljøteknologi og CLEAN Miljøteknologi og er støttet af resultatkontraktmidler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs mere, se programmet og tilmeld dig her