Anvendelse af hydrologiske modeller

DHI tilbyder web baseret beslutningsværktøj til indvindingstilladelser, vandplan, ressourceopgørelse, grundvandsbeskyttelse m.m.

DHI tilbyder et aktivt værktøj til at forbedre kommuners og forsyningers anvendelse af hydrologiske modeller i det daglige arbejde. Det web-baserede værktøj skaber et bedre beslutningsgrundlag i hydrologiske og hydrauliske problemstillinger.

DHI tilbyder en løsning hvor:

  • Modellen tilgås over nettet
  • Der etableres en web-baseret adgang hvor brugeren kan ændre udvalgte dele af modellen fx indvinding, klima, grødeskæring mm. og oprette scenarier
  • Modellen eksekveres på DHI
  • Modelresultater målrettes mod kundens behov og kan visualiseres eller hentes ned.

Læs mere.