Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen besøgte mandag Alexandra Instituttet, hvor hun blev præsenteret for GTS-instituttets indsats for at få mere IT-viden i anvendelse i dansk erhvervsliv. Desuden hørte hun om, hvordan GTS-institutterne kan sikre et løft af den danske innovationsindsats.

Intelligent bæredygtighed, kunstig intelligens, digital sundhed og Industri 4.0 var nogle af de emner, Ane Halsboe-Jørgensen hørte om ift. med sit besøg på GTS-instituttet. Budskabet fra Alexandra Instituttet var, at IT er en af de største drivere for vækst og værdiskabelse – det gælder også, når det handler om den grønne omstilling.

Ministeren blev præsenteret for Alexandra Instituttets samarbejde med GreenLab Skive omkring design af en software arkitektur til styring og optimering af energiforsyning. Arkitekturen skal være med til at estimere forventede energibehov ift. intelligent generering, lagring og distribution af vedvarende energi.

Teknologi kan ofte ikke stå alene, hvilket blev illustreret gennem et samarbejde, som Alexandra Instituttet har haft med opstartsvirksomheden Aguadio. Virksomheden har udviklet en grøn løsning, der skaber opmærksomhed om brug af vand i brusebadet på hoteller og dermed nudger gæster til at tage kortere bade. Desuden kan hoteller bruge løsningen til at vise, at de arbejder aktivt for at nedsætte klimabelastningen. Læs en case om samarbejdet her.

I forbindelse med mødet var der også lejlighed til at diskutere den internationale gennemgang af innovationssystemet, der blev fremlagt sidst i 2019. Budskabet fra Alexandra Instituttet var bl.a., at den forskningsbaserede innovation bør styrkes igennem kapacitetsopbygning i GTS. Desuden bør der være en klarere rollefordeling mellem aktørerne i innovationsindsatsen.

Ministeren blev også præsenteret for et nyt forslag fra GTS-institutterne om at opbygge InnovationsAccelerende Platforme inden for danske styrkepositioner. Her skal man samle kompetencer på tværs og give dansk erhvervsliv hurtig adgang til fysiske og digitale test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter.

På den måde skal platformene virke som en katapult for udvikling af nye innovative løsninger, ikke mindst på det grønne område. Læs om forslaget her