samfundspartnerskaber

Anbefalinger til samfundspartnerskaber om innovation

GTS har udarbejdet et notat, der giver en række anbefalinger til udviklingen af en ny model for samfundspartnerskaber om innovation.

GTS mener, at tre forudsætninger skal være til stede for, at de nye samfundspartnerskaber skal blive succesfulde:

  1. Der skal være tydelige rammer, mål og succeskriterier for innovationsindsatsen.
  2. Tænk stort, start med de små. Bedre rammer for inddragelse af små- og mellemstore virksomheder.
  3. Fra laboratorium til storskala. Der skal holdes skarpt fokus på at få tingene til at ske ude i virkeligheden.

Læs publikationen “Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation” (PDF)