Analyse af GTS-nettets teknologiske ydelser set fra et brugerperspektiv

Styrelsen for Forskning og Innovation har udarbejdet en analyse af GTS-nettets teknologiske serviceydelser set fra et brugerperspektiv i samarbejde med GTS-foreningen og IRIS Group. 

Analysen har set på, hvilke teknologiske serviceydelser GTS-institutterne udbyder set i forhold til brugernes efterspørgsel og opfattede værdi af ydelserne.

Brugeranalysen kommer også med en række anbefalinger til udviklingen af GTS-nettet fremadrettet.

Analysen er udgivet i december, 2016.

Læs en nyhed om undersøgelsen her

Hent brugerundersøgelsen som pdf-fil her