innovationsprogrammer

Analyse: EU’s innovationsprogrammer giver stort udbytte

Forskere, virksomheder og GTS-institutter deltager flittigt i forsknings- og innovationsprogrammer finansieret af EU. Men hvad får de egentligt ud af det? En ny analyse fra Styrelsen for Forskning og Innovation viser, at der er et stort udbytte ved at deltage. I sig selv et godt argument for at vende blikket mod Horizon 2020.

Deltagende virksomheder vokser hurtigere end andre virksomheder

Rapporten viser, at de virksomheder, der har deltaget i forsknings- og innovationsprogrammerne FP6 og FP7, adskiller sig fra den gennemsnitlige danske virksomhed. De er eksporttunge, vokser hurtigt og ansætter relativt mange videnarbejdere. Hver anden virksomhed i undersøgelsen siger, at de har lanceret nye produkter eller services som følge af EU-projektet. Spørger man virksomhederne selv, er deres top fem over effekter ved at deltage:

  1. Finansiering af aktiviteter, der ellers ikke ville være blevet gennemført
  2. Samarbejde med excellente udenlandske universiteter og forskningsmiljøer
  3. Adgang til ny viden
  4. Opbygning og udvidelse af eksisterende europæiske netværk
  5. Opbygning af nye teknologiske kompetencer.

Kvalitetsstempel af EU’s forskningsprogrammer

Selvom rapporten omfatter FP6 og FP7, er den relevant for alle, der arbejder med Horizon 2020. Den kvalitetsstempler EU-forskningen og viser, at det betaler sig at kaste sig ud i den krævende øvelse, det er, at søge EU-midler. De mange nye uligheder i Horizon 2020 er netop offentliggjort af EU, og forhåbentlig vil rapportens pointer få flere til at søge de attraktive og effektfulde midler.

Vil du søge Horizon 2020?

Styrelsen for Forskning og Innovation bakker ansøgere op med gratis rådgivning i EuroCenter og start-midler. Det er til gavn for den enkelte deltager og for samfundet i form af innovative produkter og ny videnskabelig indsigt, der kan være med til at løse væsentlige samfundsudfordringer.

Du kan læse hele rapporten her, som også har interviews med to af de nye bevillingsmodtagere i Horizon 2020.