energieffektiv

Alexandra skal gøre EU mere energieffektiv

Alexandra Instituttet er en del af det nye EU projekt, EFENIS (Efficient Energy Integrated Solutions for Manufacturing Industries), som skal gøre de energitunge fremstillingsvirksomheder i Europa mere energieffektive. EFENIS bidrager dermed til at opfylde EU’s energi- og klimamål om en 20% forbedring af energieffektiviteten i 2020.

Det skal ske ved at gå over til fremstillingsprocesser med lavt CO2-udslip. Som partner i projektet bidrager Alexandra Instituttet med analyse og udvikling i forhold til de sikkerhedsmæssige aspekter af de teknologier og løsninger, som bliver nødvendige i overgangen til mere innovative og avancerede energistyringssystemer og -teknologier.

Både energieffektiv og konkurrencedygtig

EFENIS vil implementere den energieffektiv teknologi i både nye og eksisterende anlæg og på den måde sikre hurtig og omkostningseffektiv udbredelse i industrien. De omkostningsbesparelser, som projektet bidrager til, vil have en betydelig og positiv forretningsmæssig effekt for de involverede erhvervsvirksomheder og dermed også for den europæiske konkurrenceevne.Projektet bygger på et partnerskab mellem europæiske videninstitutioner og erhvervsliv, der hver især bidrager med ekspertise inden for energieffektivisering og processer. Projektet ledes af University of Manchester og finansieres gennem EUs FP7-program.

Læs mere om EFENIS