Alexandra Instituttet skal forstå indeklimaet i ‘Sunde boliger’

Skaber den nyeste teknologi et bedre indeklima? Eller er det i højere grad materialevalg og gennemtænkt rumdeling, der skal til for at forbedre indeklimaet? Det er nogle af udfordringerne i projektet Sunde Boliger i Holstebro, hvor en af Alexandra Instituttets antropologer skal stå for kvalitative målinger.

Projektet, som er støttet af Realdania, vil skabe en forståelse af, hvad det levede liv betyder for en byggeproces eller energioptimeringproces. Projektet er ifølge Mia Kruse Rasmussen, Senior Anthropologist i Alexandra Instituttet, et meget godt eksempel på, hvorfor det giver mening at inddrage antropologiske metoder i udvikling og evaluering af byggeri.

“Hvis man vil forstå indeklimaet i boliger, er det vigtigt, at man ikke kun inddrager de kvantitative målinger fra ingeniørerne, men også får samspillet med fra de mennesker, der bor der. Mennesket er ikke en rationel aktør, og der er mange forskellige ting på spil i vores hverdag, som påvirker den måde, vi handler på. Det påvirker både vores indeklima og vores energiforbrug. Så hvis vi vil arbejde med at ændre folks energivaner, er vi nødt til at forstå det liv, der bliver levet i husene. Det er det, vi kan gennem interviews og observationer,” siger Mia Kruse Rasmussen.

No-, Now- og Yes-tech

Sunde Boliger er et eksperimentbyggeri, som består af tre typehuse i Holstebro, der er bygget ud fra forskellige principper: No-tech, Now-tech og Yes-tech.

  • I No-tech huset  har man bevidst undladt at bygge en masse teknologi ind, som kan hjælpe med at skabe et bedre indeklima. Man har fokus på valg af materialer og ruminddeling, der kan være med til at skabe et bedre indeklima. Børnenes legetøj er rykket ud af værelserne, og der er et separat legerum. Køkkenet er adskilt fra resten af huset. De ting som man ved har en effekt på indeklimaet, har man forsøgt at tage højde for i byggeprocessen.
  • Now-tech huset er anno 2015 og bygget i forhold til dagens standarder.
  • Yes-tech huset er udstyret med ny teknologi. Det gælder en bedre emhætte, loftventilation og forskellige andre ting.

Allerede nu måler ingeniørerne fra MOE på forskellige indeklimaparametre for at se, hvordan husene performer. Når der flytter familier ind i husene, skal Alexandra Instituttet gennemføre den kvalitative del af evalueringen. Her vil man bl.a. undersøge, hvordan familierne oplever huset. Om de bruger huset som forventet. Og hvis de ikke gør, hvad skyldes det så?

Det levede liv er mere end tal

“Tanken er, at vi skal ud og interviewe familierne, allerede inden de flytter ind i husene for at få en bedre fornemmelse af, hvordan deres familieliv ser ud. Når de så er flyttet ind i deres nye hjem, snakker vi med dem efter en måned og igen efter et år. På baggrund af det laver vi en kvalitativ analyse af deres oplevelse af (og hverdag i) huset. Vi lægger vægt på praksis, som vi ved har indflydelse på indeklimaet. Hvad gør de f.eks., når de laver mad? Husker de at lufte ud? Tørrer de deres tøj indenfor? Vi spørger ind til konkrete parametre, som vi ved har en betydning, men vi spørger også ind til, hvordan livet ser ud i huset. Vi ved, at de performance-målinger, vi har på huset, må sammenholdes med beboerne i huset. Det er kombinationen af elementerne, der skaber det endelige resultat,” forklarer Mia Kruse Rasmussen.

Læs mere her