Alexandra Instituttet med i samarbejde om elektronisk patientjournal

Alexandra Instituttet er indgået i et samarbejde med de fem regioner og tre virksomheder om at udvikle det nye Præhospitale Patient Journals-system. Det nye elektroniske system skal implementeres i alle fem regioner i de kommende år.

Patientjournalsystemet skal øge sikkerheden og kvaliteten i behandlingen af akutte patienter. Det skal ske gennem en sikker informationsudveksling mellem ambulancen eller akutlægehelikopteren og det hospital, der modtager patienten.

Alexandra Instituttet skal i samarbejdet stå for brugerinddragelse, så de kan tilpasse den eksisterende løsning til landets regioner. De skal sørge for, at design, funktionalitet, brug og organisatoriske forandringer spiller bedre sammen, så man får et bedre slutprodukt.

Projektet skal vare i seks år. Alexandra Instituttet skal i første omgang deltage og levere brugerdrevne innovationsmetoder i de første halvandet år.