Aktuelt

I ”Nyheder” får du seneste nyt fra GTS-foreningen, GTS-institutterne samt udvalgte nyheder fra innovationsområdet. I kategorien ”GTS mener” kan du læse debatindlæg og høreingssvar. I ”Arrangementer” finder du en liste med aktuelle temadage, konferencer, kurser, webinarer m.m. som især bliver afholdt af GTS-institutterne med det formål at dele ny teknologisk viden.

Data og machine learning skal styrke træningen af kaptajner

I regi af det nyligt etablerede ShippingLab er FORCE Technology leder af arbejdspakken Digital Ship Operation. Arbejdspakken fokuserer på at udvikle værktøjer og metoder til at skabe såkaldte ’digitale tvillinger’ af skibe ved anvendelse af data.

Hvilke faciliteter har GTS-institutterne inden for byggeri og anlæg?

3D betonprint, klimakammer til test af store komponenter og fysiske forsøg i dybvandsbassin, det er blot tre eksempler på faciliter, du finder beskrivelser af i kategorien ”Byggeri og anlæg” på ny GTS-hjemmeside.

En bæredygtig udvikling af landbruget kræver fokuseret forskning

Landbrug & Fødevarer har lanceret en ny forskningsstrategi for dansk landbrug. Heri lægger de op til et tæt og målrettet samarbejde med universiteter og GTS-institutter om at finde løsninger på fremtidens store samfundsudfordringer. GTS glæder sig over det nye udspil.

Kom med til Vejsektordagene 2019

Vejsektordagene er en specialmesse målrettet aktørerne i den danske vejsektor. Du kan også være med – enten som udstiller eller besøgende - når messen afholdes for første gang den 22.-23. maj 2019 på Teknologisk Institut i Taastrup.

Nye teknologier og Smart Things i den maritime sektor

I en ny rapport kigger FORCE Technology på, hvordan ny teknologi og 'Smart Things' kan styrke transport og logistik for maritime virksomheder.

Ny millionpulje til den digitale omstilling

SMV:Digital åbner ny pulje til den digitale omstilling, hvor  små og mellemstore virksomheder kan søge om tilskud på 100.000 kr. til privat rådgivning om digital omstilling og udvikling af e-handel.

DBI skal udvikle digital håndbog for terrorsikring

Over de kommende to år skal DBI udvikle en håndbog for fysisk terrorsikring. Den bliver digital og skal hjælpe virksomheder og institutioner, der potentielt er i risiko for terror, med at sikre sig selv.

Nyt projekt skal gøre algoritmer gennemskuelige

Brugen af maskinlærings-værktøjer til beslutningsstøtte skaber et øget behov for indsigt i, hvordan modellerne når frem til et givent resultat. En ny resultatkontrakt til Alexandra Instituttet skal derfor bane vejen for øget tranparens på området.

Viden er det basale næringstof

Debatindlæg: Danmark er lykkedes! Vi er lykkedes med at skabe en stærk iværksætterkultur igennem målrettede initiativer fra idéskabelse til kapitalrejsning. Men det er ikke nok at være gode til at så frø. Vi er nødt til at blive langt…

De regionale erhvervsfyrtårne skal gro på national viden

Med regeringens udspil - Danmark kan mere - investerer regeringen nu hele 1 mia. kr. fra EU i otte lokale erhvervsfyrtårne. Allerede i næste uge udbyder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse midlerne. Formålet er at skabe vækst og nye…

Administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af loven om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Forskningen skal ud på industrigulvet

Claus Jensen, Dansk Metal og Juan Farré, TI og GTS, skriver i Altinget, at det er centralt, at vi også i fremtiden sikrer gode rammevilkår for, at innovationssystemet bedst muligt understøtter vores mange gode virksomheder og……

Decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse

Høringssvar vedrørende ’udkast til bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse’.

Staten investerer 1,2 mia. kr. i teknologisk service

Power-to-X, komplekse grønne energisystemer, grøn fødevareproduktion, digitalisering og bæredygtigt byggeri er eksempler på områder, som GTS-institutterne skal arbejde med i de kommende fire år. Investeringen gør ny forskning tilgængelig…

Danmark skal være et førende grønt testland

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen fremlagde sidst i september et udkast til Danmarks første grønne forskningsstrategi med forslag om fire grønne missioner. I den forbindelse vil vi gerne slå fast, at hvis forskningen…

Teknologisk innovation er vejen ud af corona-krisen

I kølvandet på corona-krisen risikerer Danmark at miste sin konkurrencekraft. Mange virksomheder er pressede. Der er risiko for, at de i kampens hede vælger forsknings- og udviklingsaktiviteterne fra for at fokusere på kerneforretningen.…

Tværgående udviklingsmiljøer som katapult for dansk innovation

Danmark kan blive meget bedre til at omsætte forskning til succesfulde forretninger. Det påpeger den internationale rapport, der udkom sidst i 2019. Vi er i superligaen, når det handler om at producere forskning i verdensklasse. Men vi…

Evnen til at innovere er nøglen til grøn succes

Vi skal have en fornyelse af innovationsindsatsen for at imødekomme efterspørgsel på grønne løsninger og behovet for flere innovative virksomheder, mener formand for de danske GTS-institutter Søren Stjernqvist.

Nem adgang til ny viden afgør, om vi udvikler fremtidens grønne løsninger

De massive klimaudfordringer kalder på en hurtig grøn omstilling af det danske samfund og erhvervsliv. Heldigvis tilbyder forskningen viden og teknologi, der hjælper i omstillingen, skriver Claus Jensen, Dansk Metal og Søren Stjernqvist,…

Mere forskning og teknologi skal i spil

Her i marts mødes et internationalt panel i Danmark for at gennemgå det videnbaserede innovationssystem og komme med anbefalinger til, hvordan vi styrker det. Anders Bjarklev (rektor for DTU og formand for Danske Universiteter) og Søren…

Vi skal blive bedre til at teste de gode ideer

Danske forskere og virksomheder er fulde af gode ideer, som med tiden kan blive til nye store eksportsucceser på verdensmarkedet. Men inden det sker, skal ideerne testes og afprøves på alle leder og kanter i så virkelighedstro omgivelser…

2. December 2021

Kedel- og kraftværkskonference

FORCE Technology inviterer igen til kedel- og kraftværkskonference i København torsdag den 2. december 2021 på Scandic Copenhagen Hotel, hvor der sættes fokus på de nyeste tendenser på området.

20. Januar 2022

Novel Food temadag med Fødevarestyrelsen

Torsdag d. 20. januar inviterer Teknologisk Institut og Fødevarestyrelsen til temadag der sætter fokus på novel food. På dagen vil du bl.a. kunne opleve en rundvisning i instituttets fødevarelaboratorier.

8. December 2021

Webinar: Realisér dit biobaserede byggeri med brandteknisk funktionsbaseret tilgang

Onsdag d. 8. december afholder DBI et webinar, der kaster lys på hvordan man kan realisere et biobaseret byggeri uden for de præaccepterede løsninger. På webinaret har du mulighed for at stille spørgsmål.

20. Januar 2022

Webinar: Olier og fedtstoffer i madindustrien

Torsdag d. 20. januar inviterer Teknologisk Institut til et webinar, der sætter fokus på olier og fedtstoffers rolle i fødevareapplikationer. På webinaret kan du få indsigt i feltet, og høre forskellige oplægsholdere.

13. December 2021

Webinar: Sikkerhed i brintservice

Mandag den 13. december afholder FORCE Technology et webinar, der sætter fokus på sikkerhed i brintservice. På webinaret kan du lære mere om testmuligheder og høre anbefalinger til sikker brintservice.

Indeholder fremtidens brændstof tang?

Teknologisk Institut arbejder i EU-projektet "MacroFuels" på at gøre tangbaseret bioethanol attraktivt som fremtidens klimavenlige brændstof. Allerede nu kan en bil køre på en blanding af tang-ethanol og benzin med en performance på niveau…

Husk kontrol af altaner

Det er vigtigt at ejere af ejendomme med ældre altaner får kontrolleret, om altanerne stadig er sikre. Dette gælder særligt den udkragede altantype med udliggerjern. Teknologisk Institut har udgivet flere vejledninger, hvor ejendomsejere…

Standarder bidrager til troværdige og tillidsfulde miljøprøvninger

Der er behov for, at standarderne omfatter de rette krav til miljølaboratoriers processer og metoder. FORCE Technology spiller her en vigtig rolle specielt indenfor krav til ledelsessystemer for laboratorier.

Hvordan skal forsyningskæder i fremtiden overvåges og kontrolleres?

Den teknologiske udvikling kan ændre måden, man overvåger og kontrollerer forsyningskæder – dermed er det muligt at undgå spild og forsinkelser, men også helt nye værditilbud kan opstå. Læs i denne artikel om nogle af de teknologiske…

Det skal være nemmere at måle udledning af lattergasser og ammoniak fra marker

Hvordan kan nye målemetoder gøre det nemmere og hurtigere at måle miljøteknologiers klima- og miljøeffekt i planteproduktionen? Det undersøger Teknologisk Institut i projektet "REM" støttet af GUDP.

Nye værktøjer til beregning af totalomkostninger for motorkøretøjer

FORCE Technology har udviklet nye TCO-værktøjer for motorkøretøjer for Miljøstyrelsen, som skal hjælpe det offentlige med omkostningseffektive indkøb.

Fandt ikke noget.

Fandt ikke noget.