Aktuelt

I ”Nyheder” får du seneste nyt fra GTS-foreningen, GTS-institutterne samt udvalgte nyheder fra innovationsområdet. I kategorien ”GTS mener” kan du læse debatindlæg og høreingssvar. I ”Arrangementer” finder du en liste med aktuelle temadage, konferencer, kurser, webinarer m.m. som især bliver afholdt af GTS-institutterne med det formål at dele ny teknologisk viden.

Digital produktsikkerhed udfordrer danske virksomheder

Internet-opkoblede enheder er blevet en del af vores hverdag. Men mange af produkterne er typisk for dårligt sikret og sårbare over for digitale trusler fra hackere, hvilket til dels skyldes at mange virksomheder har svært ved at gribe truslerne an.

Konference – cybersikkerhed som konkurrencefordel

Tre danske innovationsnetværk gået sammen om en innovationskonference, der sætter fokus på sikker dataopsamling i produktionen som en konkurrencefordel – og du er velkommen.

Droner skal have værktøj og arbejde selvstændigt

Brugen af droner er begrænset af dronernes bæreevne, flyvetid og ikke mindst lovgivningen på området. Med resultatkontrakten Drones-as-a-Tool vil Teknologisk Institut montere værktøjer på de flyvende robotter og derved øge deres anvendelsesmuligheder.

Robotanlæg skal sortere asbest fra eternit

I et nyt projekt skal Teknologisk Institut og en række samarbejdspartnere udvikle et automatisk robotanlæg, som skal frasortere asbestholdige tagplader og åbne op for øget genbrug af asbestfri eternit.

3D-print er klar til fødevarebranchen

Teknologisk Institut introducerer ny overfladebehandling, som gør 3D printede komponenter lettere at rengøre. Det åbner op for at teknikken kan finde bredere anvendelse i fødevarebranchen.

Teknologisk Institut rykker blandt ingeniørerne

Blandt Danmarks 111 største ingeniør-arbejdspladser er Teknologisk Institut en af de ti mest attraktive ifølge stor undersøgelse fra Ingeniøren.

Folkemødedebat: Kan og skal vi sikre os mod oversvømmelser fra havet?

Oversvømmelse af kysterne er emnet i denne debat på folkemødet, hvor du møder Kasper Ejsing Olesen, borgmester i Kerteminde, Sebastian Jonshøj, vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening, Anne Højer Simonsen, vicedirektør i DMI og Kirsten Halsnæs, professor i klima og økonomi på DTU.

Slå til nu og få del i årets sidste pulje af Fast Track midler

Alle små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og startups kan søge om en bevilling til et Fast Track projekt. Ansøgere, der er medlem af Fast Track netværket, har første prioritet.

Viden er det basale næringstof

Debatindlæg: Danmark er lykkedes! Vi er lykkedes med at skabe en stærk iværksætterkultur igennem målrettede initiativer fra idéskabelse til kapitalrejsning. Men det er ikke nok at være gode til at så frø. Vi er nødt til at blive langt…

De regionale erhvervsfyrtårne skal gro på national viden

Med regeringens udspil - Danmark kan mere - investerer regeringen nu hele 1 mia. kr. fra EU i otte lokale erhvervsfyrtårne. Allerede i næste uge udbyder Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse midlerne. Formålet er at skabe vækst og nye…

Administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af loven om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Forskningen skal ud på industrigulvet

Claus Jensen, Dansk Metal og Juan Farré, TI og GTS, skriver i Altinget, at det er centralt, at vi også i fremtiden sikrer gode rammevilkår for, at innovationssystemet bedst muligt understøtter vores mange gode virksomheder og……

Decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse

Høringssvar vedrørende ’udkast til bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse’.

Staten investerer 1,2 mia. kr. i teknologisk service

Power-to-X, komplekse grønne energisystemer, grøn fødevareproduktion, digitalisering og bæredygtigt byggeri er eksempler på områder, som GTS-institutterne skal arbejde med i de kommende fire år. Investeringen gør ny forskning tilgængelig…

Danmark skal være et førende grønt testland

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen fremlagde sidst i september et udkast til Danmarks første grønne forskningsstrategi med forslag om fire grønne missioner. I den forbindelse vil vi gerne slå fast, at hvis forskningen…

Teknologisk innovation er vejen ud af corona-krisen

I kølvandet på corona-krisen risikerer Danmark at miste sin konkurrencekraft. Mange virksomheder er pressede. Der er risiko for, at de i kampens hede vælger forsknings- og udviklingsaktiviteterne fra for at fokusere på kerneforretningen.…

Tværgående udviklingsmiljøer som katapult for dansk innovation

Danmark kan blive meget bedre til at omsætte forskning til succesfulde forretninger. Det påpeger den internationale rapport, der udkom sidst i 2019. Vi er i superligaen, når det handler om at producere forskning i verdensklasse. Men vi…

Evnen til at innovere er nøglen til grøn succes

Vi skal have en fornyelse af innovationsindsatsen for at imødekomme efterspørgsel på grønne løsninger og behovet for flere innovative virksomheder, mener formand for de danske GTS-institutter Søren Stjernqvist.

Nem adgang til ny viden afgør, om vi udvikler fremtidens grønne løsninger

De massive klimaudfordringer kalder på en hurtig grøn omstilling af det danske samfund og erhvervsliv. Heldigvis tilbyder forskningen viden og teknologi, der hjælper i omstillingen, skriver Claus Jensen, Dansk Metal og Søren Stjernqvist,…

Mere forskning og teknologi skal i spil

Her i marts mødes et internationalt panel i Danmark for at gennemgå det videnbaserede innovationssystem og komme med anbefalinger til, hvordan vi styrker det. Anders Bjarklev (rektor for DTU og formand for Danske Universiteter) og Søren…

Vi skal blive bedre til at teste de gode ideer

Danske forskere og virksomheder er fulde af gode ideer, som med tiden kan blive til nye store eksportsucceser på verdensmarkedet. Men inden det sker, skal ideerne testes og afprøves på alle leder og kanter i så virkelighedstro omgivelser…

2. December 2021

Kedel- og kraftværkskonference

FORCE Technology inviterer igen til kedel- og kraftværkskonference i København torsdag den 2. december 2021 på Scandic Copenhagen Hotel, hvor der sættes fokus på de nyeste tendenser på området.

20. Januar 2022

Novel Food temadag med Fødevarestyrelsen

Torsdag d. 20. januar inviterer Teknologisk Institut og Fødevarestyrelsen til temadag der sætter fokus på novel food. På dagen vil du bl.a. kunne opleve en rundvisning i instituttets fødevarelaboratorier.

8. December 2021

Webinar: Realisér dit biobaserede byggeri med brandteknisk funktionsbaseret tilgang

Onsdag d. 8. december afholder DBI et webinar, der kaster lys på hvordan man kan realisere et biobaseret byggeri uden for de præaccepterede løsninger. På webinaret har du mulighed for at stille spørgsmål.

20. Januar 2022

Webinar: Olier og fedtstoffer i madindustrien

Torsdag d. 20. januar inviterer Teknologisk Institut til et webinar, der sætter fokus på olier og fedtstoffers rolle i fødevareapplikationer. På webinaret kan du få indsigt i feltet, og høre forskellige oplægsholdere.

13. December 2021

Webinar: Sikkerhed i brintservice

Mandag den 13. december afholder FORCE Technology et webinar, der sætter fokus på sikkerhed i brintservice. På webinaret kan du lære mere om testmuligheder og høre anbefalinger til sikker brintservice.

Webinar om satellitbilleder og droner til miljøovervågning

Tirsdag d. 15. september inviterer Innovationsnetværkene Inno-MT og InfiniT til et webinar i krydsfeltet mellem miljøteknologi og IT.

Innovationsfonden opretter sparringspanel

Innovationsfonden har oprettet et "Sounding Board", der samler aktørerne i det danske forsknings- og innovationssystem. Formålet er at sikre, at fondens strategi er forankret i det samlede innovationssystems behov og baner vejen for det…

Konference: Danmark som testland i den grønne omstilling

Den grønne omstilling er afgørende for genopretningen af dansk økonomi i kølvandet på Coronakrisen. Men hvad skal der til for at gøre Danmark til et testland for nye grønne løsninger? Det bliver sat til debat, når GTS, Dansk Industri,…

Er branchen med på indeklimamærkerne?

Ny guide skal hjælpe byggebranchen i mål med det sunde indeklima. Guiden giver både bygherrer, rådgivere og ikke mindst producenter en hjælpende hånd til at gennemskue, hvad de enkelte mærker og certificeringsordninger kan bidrage med, når…

Teknologisk Institut investerer i den cirkulære dagsorden

Fra efteråret lægger Teknologisk Institut hus til et nyt treårigt erhvervsforskerprojekt, som skal hjælpe bygge- og anlægsbranchen i mål med den cirkulære omstilling ud fra et samfundsmæssigt perspektiv.

Mangler du finansiering af et udviklingsprojekt?

Der er godt nyt for videnbaserede og innovative iværksættere samt små og mellemstore virksomheder, som er påvirkede af coronakrisen. Som en del af regeringens hjælpepakke, er der afsat yderligere 350 mio. kroner i Innobooster-ordningen.…

Fandt ikke noget.

Fandt ikke noget.