Aktuelt

I ”Nyheder” får du seneste nyt fra GTS-foreningen, GTS-institutterne samt udvalgte nyheder fra innovationsområdet. I kategorien ”GTS mener” kan du læse debatindlæg og høreingssvar. I ”Arrangementer” finder du en liste med aktuelle temadage, konferencer, kurser, webinarer m.m. som især bliver afholdt af GTS-institutterne med det formål at dele ny teknologisk viden.

Nyt projekt skal gøre algoritmer gennemskuelige

Brugen af maskinlærings-værktøjer til beslutningsstøtte skaber et øget behov for indsigt i, hvordan modellerne når frem til et givent resultat. En ny resultatkontrakt til Alexandra Instituttet skal derfor bane vejen for øget tranparens på området.

Dyrevelfærd kan forbedres med intelligent brug af data

Teknologisk Institut vil gennem et internationalt samarbejde ved navn INSTAR optimere dyrevelfærden på alle trin i svineproduktionen. Det skal ske gennem en bedre indsamling og udnyttelse af data.

Nyt asfalt- og vejlaboratorium er indviet

Vejsektorens Test- og Udviklingslaboratorium er blevet indviet hos Teknologisk Institut i Taastrup. Her skal laboratoriet understøtte forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på fremtidens veje.

Kunstig intelligens skal nyde godt af standarder

Der skal nu sættes internationale standarder for kunstig intelligens, og Alexandra Instituttet har formandskabet for den danske delegation.

Hvad er de miljømæssige indvirkninger på medicinsk udstyr?

Vil du vide, hvad de miljømæssiger indvirkninger betyder for medicinsk udstyrs sikkerhed? Så tjek ny rapport om emnet. Rapporten er skrevet og udgivet af FORCE Technology.

Hvad er udfordringerne i cirkulær økonomi?

Når det handler om cirkulær økonomi, er det ikke så let, som det måske lyder. Tværtimod står aktørerne i den cirkulære økonomi ofte over for flere udfordringer. Hvad det er for nogle, kan du læse om i ny rapport, som Teknologisk Institut har udgivet.

Innovationsfonden: Godt på vej, men plads til forbedring

Et internationalt ekspertpanel har afleveret sin evalueringsrapport til uddannelses- og forskningsministeren. Der er ros til fonden for at have udviklet sig til en nøglespiller inden for det vidensbaserede innovationssystem. Men også et klart budskab om, at Innovationsfonden skal blive bedre til at koordinere sin indsats med de andre aktører i innovationssystemet.

EARTO har fået ny formand

I forbindelse med EARTOS generalforsamling er der valgt ny formand og næstformand. Den tidligere vicepræsident for EARTO, Antti Vasaram, VTT, er ny formand. Ny næstformand er Iñaki San Sebastian fra Tecnalia.

Administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af loven om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Forskningen skal ud på industrigulvet

Claus Jensen, Dansk Metal og Juan Farré, TI og GTS, skriver i Altinget, at det er centralt, at vi også i fremtiden sikrer gode rammevilkår for, at innovationssystemet bedst muligt understøtter vores mange gode virksomheder og……

Decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse

Høringssvar vedrørende ’udkast til bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse’.

Staten investerer 1,2 mia. kr. i teknologisk service

Power-to-X, komplekse grønne energisystemer, grøn fødevareproduktion, digitalisering og bæredygtigt byggeri er eksempler på områder, som GTS-institutterne skal arbejde med i de kommende fire år. Investeringen gør ny forskning tilgængelig…

Danmark skal være et førende grønt testland

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen fremlagde sidst i september et udkast til Danmarks første grønne forskningsstrategi med forslag om fire grønne missioner. I den forbindelse vil vi gerne slå fast, at hvis forskningen…

Teknologisk innovation er vejen ud af corona-krisen

I kølvandet på corona-krisen risikerer Danmark at miste sin konkurrencekraft. Mange virksomheder er pressede. Der er risiko for, at de i kampens hede vælger forsknings- og udviklingsaktiviteterne fra for at fokusere på kerneforretningen.…

Tværgående udviklingsmiljøer som katapult for dansk innovation

Danmark kan blive meget bedre til at omsætte forskning til succesfulde forretninger. Det påpeger den internationale rapport, der udkom sidst i 2019. Vi er i superligaen, når det handler om at producere forskning i verdensklasse. Men vi…

Evnen til at innovere er nøglen til grøn succes

Vi skal have en fornyelse af innovationsindsatsen for at imødekomme efterspørgsel på grønne løsninger og behovet for flere innovative virksomheder, mener formand for de danske GTS-institutter Søren Stjernqvist.

Nem adgang til ny viden afgør, om vi udvikler fremtidens grønne løsninger

De massive klimaudfordringer kalder på en hurtig grøn omstilling af det danske samfund og erhvervsliv. Heldigvis tilbyder forskningen viden og teknologi, der hjælper i omstillingen, skriver Claus Jensen, Dansk Metal og Søren Stjernqvist,…

Mere forskning og teknologi skal i spil

Her i marts mødes et internationalt panel i Danmark for at gennemgå det videnbaserede innovationssystem og komme med anbefalinger til, hvordan vi styrker det. Anders Bjarklev (rektor for DTU og formand for Danske Universiteter) og Søren…

Vi skal blive bedre til at teste de gode ideer

Danske forskere og virksomheder er fulde af gode ideer, som med tiden kan blive til nye store eksportsucceser på verdensmarkedet. Men inden det sker, skal ideerne testes og afprøves på alle leder og kanter i så virkelighedstro omgivelser…

10. november

Webinar: Teknologibaseret forretningsmodellering og innovation

Onsdag d. 10. november inviterer FORCE Technology til webinar, der sætter fokus på teknologibaseret forretningsmodellering og innovation. Du vil også kunne høre om de nyeste teknologiske muligheder.

4. oktober

Digitalisering og automatisering i vandforsyningen

Mandag d. 4. oktober inviterer Alexandra Instituttet til seminar, der sætter fokus på, hvordan kunstig intelligens kan anvendes til at optimere driften af vandforsyninger. Du kan bl.a. høre om hvordan Machine Learning kan anvendes i praksis.

6. oktober

IoT troubleshooting

Onsdag d. 6. oktober afholder FORCE Technology et webinar, der sætter fokus på, hvordan du håndterer de problemer, der kan opstå, når IoT-nedbrud påvirker driften i din virksomhed.

13. oktober

Design af IoT-produkter – Sådan gør du dine produkter intelligente

Onsdag d. 13. oktober inviterer FORCE Technology til webinar, der sætter fokus på design af IoT-produkter. Her kan du få hjælp og sparring, hvis du overvejer at implementere eller udvikle IoT-løsninger i din virksomhed.

2. december

Kedel- og kraftværkskonference

FORCE Technology inviterer igen til kedel- og kraftværkskonference i København torsdag den 2. december 2021 på Scandic Copenhagen Hotel, hvor der sættes fokus på de nyeste tendenser på området.

18. november

Fremtidens grønne brændsler inden for transportområdet

Torsdag d. 18. november inviterer FORCE Technology til temamøde, der sætter fokus på, hvilke brændstoffer transportsektorerne satser på og hvad det betyder for emissioner til luften.

4. november

Afslutningsevent for AM-LINE 4.0

Torsdag d. 4. november inviterer MADE til afslutningsevent for AM-LINE 4.0, som de sidste fire år har arbejdet hårdt på at sikre, at danske virksomheder fik den nødvendige viden, til at udnytte det store potentiale inden for 3D-print.

“Usynlig” service giver merværdi

HASLE Refractories er beliggende i Rønne på Bornholm og sælger ildfast beton. Et Servitization forløb har gjort virksomheden opmærksom på, at det giver merværdi at gøre de tekniske kompetencer bag den ildfaste beton mere synlig for…

Ny tegnsprogs-app, der skal fungere som sprogtolk for døve, er sendt i test

En app, der er i stand til at oversætte billeder af tegnsprog til lyd gennem telefonens kamera og mikrofon, er netop sendt i test på to specialskoler i Randers og et uddannelsescenter i Holstebro.

Akkrediteret test af mundbind sikrer kvalitet og dokumentation

Mundbind anvendes i stigende omfang som værnemiddel i kampen mod Coronavirus. FORCE Technology tilbyder nu akkrediteret test af mundbind, så du kan være sikker på at produktet rent faktisk lever op til de krav, som er beskrevet i…

GTS-institutternes teknologiske infrastruktur

På hjemmesiden teknologiskinfrastruktur.dk finder du beskrivelser af test- og udviklingsfaciliteter, som GTS-institutterne stiller til rådighed for dansk erhvervsliv på kommercielle vilkår.

Forbrugerne efterlyser bedre og flere plantebaserede fødevarer

Forbrugerne efterlyser bedre smag og variation af plantebaserede alternativer til animalske fødevarer, viser ny forbrugerundersøgelse foretaget for Danish Food Innovation af Teknologisk Institut.

Katarina Ammitzbøll på besøg hos FORCE Technology

Hvordan bidrager GTS-institutterne til at skabe dansk innovation? Det fik de konservatives uddannelses- og forskningsordfører Katarina Ammitzbøll en smagsprøve på, da hun var på besøg hos FORCE Technology i uge 27.

Fandt ikke noget.

Fandt ikke noget.