Aktuelt

I ”Nyheder” får du seneste nyt fra GTS-foreningen, GTS-institutterne samt udvalgte nyheder fra innovationsområdet. I kategorien ”GTS mener” kan du læse debatindlæg og høreingssvar. I ”Arrangementer” finder du en liste med aktuelle temadage, konferencer, kurser, webinarer m.m. som især bliver afholdt af GTS-institutterne med det formål at dele ny teknologisk viden.

Ny plan for Danmark

Regeringen har fremlagt en plan med ti fremskridt for Danmark set i et tiårigt perspektiv. Ambitionen med det første udspil er, at endnu flere skal i arbejde. Det skal bl.a. ske ved, at Danmark bliver endnu bedre til at få noget ud af investeringerne i forskning.

Lækagesensor fra Aguardio kåret som ‘Årets bedste IoT-løsning’

Aguardios vand- og energibesparende lækagesensor bliver den første vinder nogensinde af Årets bedste IoT-løsning. Aguardio vinder med et innovativt og klimavenligt produkt, der har et stort markedspotentiale.

Forskningen skal ud på industrigulvet

Claus Jensen, Dansk Metal og Juan Farré, TI og GTS, skriver i Altinget, at det er centralt, at vi også i fremtiden sikrer gode rammevilkår for, at innovationssystemet bedst muligt understøtter vores mange gode virksomheder og medarbejdere.

Nyt robotlaboratorium skal få robotterne ud i vores hverdag

Torsdag d. 26. august åbnede Teknologisk Institut et nyt robotlaboratorium, der bl.a. skal forberede intelligente og autonome robotter til at kunne bevæge sig frit i det offentlige rum.

Husk innovationsindsatsen

Jesper Petersen (S) er ny uddannelses- og forskningsminister. GTS-foreningen byder velkommen og opfordrer ministeren til at have fokus på, hvordan vi får mere viden i anvendelse i samfund og erhvervsliv.

Ulla Tørnæs (V) og Torsten Schack Pedersen (V) på GTS-besøg

Forskningsordfører Ulla Tørnæs (V) og erhvervsordfører Torsten Schack (V) var den 18. august på besøg hos FORCE Technology og DHI i Hørsholm. Her blev de præsenteret for, hvorfor GTS-institutternes teknologiske infrastruktur er så vigtig for at nå i mål med den grønne omstilling.

Årets Digitale SMV:Omstilling 2021: Åbent for indstillinger

Det er nu muligt at nominere en SMV, der har oplevet en succesfuld, digital omstilling, til Prisen for Årets Digitale SMV:Omstilling. Prisen bliver uddelt af regeringens SMV:Board.

Hør DBI-ekspert tale på konference for Biobaserede Byggematerialer

Hvordan kommer vi til at bruge flere biobaserede byggematerialer? Og hvordan kan de brandmæssige barrierer løses gennem design og løsninger med brand som designparameter?

Administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af loven om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Forskningen skal ud på industrigulvet

Claus Jensen, Dansk Metal og Juan Farré, TI og GTS, skriver i Altinget, at det er centralt, at vi også i fremtiden sikrer gode rammevilkår for, at innovationssystemet bedst muligt understøtter vores mange gode virksomheder og……

Decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmestyrelse

Høringssvar vedrørende ’udkast til bekendtgørelse om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse’.

Staten investerer 1,2 mia. kr. i teknologisk service

Power-to-X, komplekse grønne energisystemer, grøn fødevareproduktion, digitalisering og bæredygtigt byggeri er eksempler på områder, som GTS-institutterne skal arbejde med i de kommende fire år. Investeringen gør ny forskning tilgængelig…

Danmark skal være et førende grønt testland

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen fremlagde sidst i september et udkast til Danmarks første grønne forskningsstrategi med forslag om fire grønne missioner. I den forbindelse vil vi gerne slå fast, at hvis forskningen…

Teknologisk innovation er vejen ud af corona-krisen

I kølvandet på corona-krisen risikerer Danmark at miste sin konkurrencekraft. Mange virksomheder er pressede. Der er risiko for, at de i kampens hede vælger forsknings- og udviklingsaktiviteterne fra for at fokusere på kerneforretningen.…

Tværgående udviklingsmiljøer som katapult for dansk innovation

Danmark kan blive meget bedre til at omsætte forskning til succesfulde forretninger. Det påpeger den internationale rapport, der udkom sidst i 2019. Vi er i superligaen, når det handler om at producere forskning i verdensklasse. Men vi…

Evnen til at innovere er nøglen til grøn succes

Vi skal have en fornyelse af innovationsindsatsen for at imødekomme efterspørgsel på grønne løsninger og behovet for flere innovative virksomheder, mener formand for de danske GTS-institutter Søren Stjernqvist.

Nem adgang til ny viden afgør, om vi udvikler fremtidens grønne løsninger

De massive klimaudfordringer kalder på en hurtig grøn omstilling af det danske samfund og erhvervsliv. Heldigvis tilbyder forskningen viden og teknologi, der hjælper i omstillingen, skriver Claus Jensen, Dansk Metal og Søren Stjernqvist,…

Mere forskning og teknologi skal i spil

Her i marts mødes et internationalt panel i Danmark for at gennemgå det videnbaserede innovationssystem og komme med anbefalinger til, hvordan vi styrker det. Anders Bjarklev (rektor for DTU og formand for Danske Universiteter) og Søren…

Vi skal blive bedre til at teste de gode ideer

Danske forskere og virksomheder er fulde af gode ideer, som med tiden kan blive til nye store eksportsucceser på verdensmarkedet. Men inden det sker, skal ideerne testes og afprøves på alle leder og kanter i så virkelighedstro omgivelser…

10. november

Webinar: Teknologibaseret forretningsmodellering og innovation

Onsdag d. 10. november inviterer FORCE Technology til webinar, der sætter fokus på teknologibaseret forretningsmodellering og innovation. Du vil også kunne høre om de nyeste teknologiske muligheder.

4. oktober

Digitalisering og automatisering i vandforsyningen

Mandag d. 4. oktober inviterer Alexandra Instituttet til seminar, der sætter fokus på, hvordan kunstig intelligens kan anvendes til at optimere driften af vandforsyninger. Du kan bl.a. høre om hvordan Machine Learning kan anvendes i praksis.

6. oktober

IoT troubleshooting

Onsdag d. 6. oktober afholder FORCE Technology et webinar, der sætter fokus på, hvordan du håndterer de problemer, der kan opstå, når IoT-nedbrud påvirker driften i din virksomhed.

13. oktober

Design af IoT-produkter – Sådan gør du dine produkter intelligente

Onsdag d. 13. oktober inviterer FORCE Technology til webinar, der sætter fokus på design af IoT-produkter. Her kan du få hjælp og sparring, hvis du overvejer at implementere eller udvikle IoT-løsninger i din virksomhed.

2. december

Kedel- og kraftværkskonference

FORCE Technology inviterer igen til kedel- og kraftværkskonference i København torsdag den 2. december 2021 på Scandic Copenhagen Hotel, hvor der sættes fokus på de nyeste tendenser på området.

18. november

Fremtidens grønne brændsler inden for transportområdet

Torsdag d. 18. november inviterer FORCE Technology til temamøde, der sætter fokus på, hvilke brændstoffer transportsektorerne satser på og hvad det betyder for emissioner til luften.

4. november

Afslutningsevent for AM-LINE 4.0

Torsdag d. 4. november inviterer MADE til afslutningsevent for AM-LINE 4.0, som de sidste fire år har arbejdet hårdt på at sikre, at danske virksomheder fik den nødvendige viden, til at udnytte det store potentiale inden for 3D-print.

Fremtidens kedel er næsten partikelfri

Elektrostatisk filterteknologi fra brændeovne kan nu anvendes i biomasse-kedler og dermed reducere partikeludledning med op til 96 pct. Teknologien er udviklet i et samarbejde mellem Teknologisk Institut og PHX Innovation A/S.

Indeklima i skoler skal øverst på agendaen

Et sundt indeklima er afgørende for at give skolebørn de bedste betingelser for indlæring. Ny branchevejledning fungerer som værktøj til at skabe et sundt indeklima i skolerne.

Fødevarekonference: klimaneutral dansk fødevareproduktion

Teknologisk Institut inviterer til fødevarekonference med bredt fokus på klimaneutral omstilling i hele værdikæden, hvor teknologiske løsninger skal bane vejen for optimering af fødevarebranchen.

Ny GTS-hjemmeside

GTS har fået ny hjemmeside, der som altid samler viden og nyt fra GTS-foreningen og de syv GTS-institutter. GTS-foreningen er redaktør af hjemmesiden, der især bringer nyt fra GTS-institutterne, omtale af deres tilbud til dansk erhvervsliv…

Fuld kraft på DBI’s Power-to-X-projekter

Med Power-to-X er energisektoren trådt ind i en ny tidsalder. DBI er hoppet med på vognen og er allerede nu engageret i adskillige projekter både til lands og til vands i samarbejde med nogle af feltets største spillere.

CenSec – Homeland Security Conference

Onsdag d. 6. oktober inviterer CenSec til dette års Homeland Security Conference. Konferencen er en innovations- og teknologikonference, som fokuserer på indenrigssikkerhed.

Fandt ikke noget.

Fandt ikke noget.