Ny aftale mellem Danmark, Norge og Sverige skal tage et skridt i retning af harmonisering af nordiske miljøvaredeklarationer indenfor byggeriet. Samtidig arbejdes der på yderligere international harmonisering.

Danmark, Norge og Sverige har netop underskrevet en aftale om gensidig anerkendelse af miljøvaredeklarationer, ofte kaldet EPD’er som forkortelse for Environmental Product Declarations.

Ifølge Teknologisk Institut giver det flere fordele, når man skal vurdere byggematerialers bæredygtighed. Samtidig arbejdes der på yderligere international harmonisering til gavn for rådgivere, entreprenører og andre, der skal beregne bygningers klimapåvirkning.

De fleste, der producerer, indkøber eller rådgiver om byggevarer har efterhånden stiftet bekendtskab med EPD’er, som er en standardiseret dokumentation af energi- og ressourceforbruget, affaldsgenerering samt miljøpåvirkningerne fra produktion, anvendelse og bortskaffelse af byggevarer.

Krav om dokumentation af især CO2-aftryk fra bygninger stiger i disse år, blandt andet i de nye lovkrav, der træder i kraft 1. januar 2023. Her vil EPD’erne få en helt central rolle:

”Hvis vi skal have sænket byggebranchens klimabelastning, så er adgangen til harmoniseret tredjepartsverificeret data om produkterne helt afgørende. Ellers bliver det svært at lave retvisende klimaberegninger,” fortæller Martha K. Sørensen, sekretariatsleder for EPD Danmark..

Stærkt signal til og fra den nordiske byggebranche

Ønsket om en lettere adgang til valide data er grunden til, at EPD Danmark er gået sammen med sine søsterorganisationer i Norge og Sverige om aftalen.

Martha K. Sørensen forklarer, at den nye aftale gør op med den hidtidige vanskelige proces med at udvikle og bruge EPD’er på tværs af de nordiske lande. Udover, at det gør processen nemmere for praktikere og rådgivere, så mener Martha K. Sørensen, at aftalen grundlæggende er et stærkt signal fra de nordiske lande:

”Denne aftale om gensidig anerkendelse af EPD’er sender et stærkt signal til og fra den nordiske byggebranche om, at vi står sammen om ønsket om at accelerere den grønne omstilling”, siger Martha K. Sørensen.

Et vigtigt skridt i en stor harmoniseringsproces

De tre lande er ikke alene om ønsket om harmonisering. Byggematerialer produceres og handles globalt på tværs af grænser. Den nordiske aftale er derfor del af et omfattende arbejde med at samle og strømline EPD’er globalt:

”Et centralt budskab herfra er, at vi arbejder intensivt med harmonisering af EPD’er på tværs af alle medlemslandene i ECO Platform, som er en international paraplyorganisation med 65 medlemmer for blandt andre programoperatører som os”, siger Martha K. Sørensen, EPD Danmark. Hun uddyber, at målet er, at landene i så vid udstrækning som muligt er harmoniseret på tværs, hvilket et panel løbende skal sikre:

”Vores samarbejde gennem ECO Platform, som er den internationale medlemsorganisation for EPD-programoperatører, har allerede vist, at vi kan lære meget af hinanden, og det håber vi, at denne aftale kan sætte ekstra skub i. Som en del af aftalen nedsættes et panel bestående af repræsentanter fra de tre lande. Panelet skal løbende drøfte den konkrete praksis for udvikling af EPD’er på tværs af landene”, siger hun.

Hos EPD Danmark nåede de i 2022 op på over 200 EPD’er mod 39 i 2019 – en femdobling på fire år.

Læs den fulde pressemeddelelse her

Foto: Colourbox