Pilotpartnerskaber om Innovation

Adgang til pilotproduktion skal fastholde danske arbejdspladser

Af Dorthe Christiansen, informationschef, GTS-foreningen

Hvordan kan vi øge automatiseringsgraden, sætte produktiviteten op og lave produkter, der er svære at kopiere, og som kan holde til det høje omkostningsniveau, der er i Danmark? Det er centrale spørgsmål, hvis Danmark skal bevare sin konkurrencekraft og bibeholde produktionsarbejdspladser.

For GTS-instituttet – Teknologisk Institut – har det altid været centralt at stille sine faciliteter til rådighed for de danske virksomheder. Men ny resultatkontrakt, som GTS-instituttet netop har fået bevilget af Rådet for Teknologi og Innovation (RTI), giver instituttet mulighed for fremadrettet at bruge og udvikle sine faciliteter på en nyskabende måde.

”Vi har i mange år stillet viden og teknologi til rådighed for danske virksomheder. Men vi har været meget udviklingsorienterede og især koncentreret vores indsats om ”proof-of-concept”. Når vi havde dokumenteret ideen, slap vi ofte opgaven og fulgte den ikke helt til dørs med tilbud om pilotproduktion. Derfor er for mange aktiviteter aldrig kommet videre. Fremover er det vores ambition på en række udvalgte områder at tilbyde små og mellemstore virksomheder at producere fx de første 5000 emner. Dermed flytter vi barren et skridt tættere på produktet og enheder”, siger Mikkel Agerbæk.

Gode eksempler

Der findes allerede gode eksempler på, at Teknologisk Institut har udført pilotproduktion. Et eksempel er virksomheden Elos Medtech Pinol, der drejer skruer til dental implantater. Da virksomheden oplevede en stigende konkurrence, tog den kontakt til Teknologisk Institut. Sammen lykkedes det at udvikle produktet ved hjælp af coatning. Virksomheden fik et produkt, der holder bedre, og som kan sættes i med mindre kraft. Det betyder, at virksomheden i dag er en af de førende på området, og den har bibeholdt sin produktion i Danmark.

”Virksomhedens mulighed for at få udført pilotproduktion hos os, var det skridt, der bragte virksomheden helt frem på banen. Og det var en af de historier, der fik os til at tænke på, at den service, må vi med fordel kunne tilbyde inden for langt flere områder. Man kan derfor sige, at projektet bygger oven på vores eksisterende højteknologiske aktiviteter, men vi kombinerer dem på en nyskabende måde”, siger Mikkel Agerbæk.

Faciliteter igennem med en tættekam

Som en del af projektet vil Teknologisk Institut derfor gå sine faciliteter igennem med en tættekam for at se, hvor instituttet allerede i dag har faciliteter, der kan bruges til at gennemføre pilotproduktion. Instituttet vil desuden opbygge den nødvendige viden og udvikle nye services, som giver danske virksomheder en lettere vej til afprøvning og implementering af højteknologiske elementer i deres produkter. Målgruppen for aktiviteten er dels meget små startup virksomheder med behov for at kunne dokumentere deres produkt, men det er måske især etablerede små og mellemstore virksomheder.

”For det er især disse virksomheder, der oplever barriere i forhold til at udvikle eksisterende produkter eller introducere nye produkter på markedet, skønt de måske har en god og bæredygtig idé. Samtidig udgør disse virksomheder et stort uforløst potentiale, som med de rigtige virkemidler kan skabe vækst og arbejdspladser”, mener Mikkel Agerbæk.

Virksomheder som cases

Som en del af projektet vil Teknologisk Institut bruge nogle etablerede virksomheder som konkrete cases. En af de virksomheder, der kan indgå som case er ÅK Crom. Virksomheden arbejder med overfladebehandling af metalemner og producerer bl.a. motorblokke til motorcykler. Virksomheden er presset på de traditionelle forkromingsteknikker, og produktet er nødt til at komme højere op i videnkæden. ÅK Crom er derfor ved at afsøge mulighederne for at indgå et forskningssamarbejde med Teknologisk Institut om at finde en ny type forkromning, som kan give virksomheden et konkurrenceforspring:

”Det her er absolut ikke en opgave, vi selv kan løse i virksomheden. Det kræver samarbejde med de rigtige forskere og adgang til udstyr, vi ikke selv har. Det er derfor helt afgørende for udviklingen af vores produkt og for vores konkurrencekraft, at vi har mulighed for at produktudvikle i tæt samarbejde med Teknologisk Institut. Hvis det lykkes for os at udvikle en ny type forkromning, så vil det føre til arbejdspladser herhjemme og give os mulighed for at sælge licenser i udlandet”, siger direktør i ÅK Crom, Kim Sørensen.

Læs mere om projektet på bedreinnovation.dk