partnerskaber

900 mio. kr. forskningsmidler skal investeres i GTS – men hvordan?

Pressemeddelelse fra GTS-foreningen

Fra i dag er det muligt at deltage i debat om, hvordan 900 mio. kr. skal fordeles mellem 110 aktivitetsforslag fra de danske GTS-institutter. Deltag i diskussionen på bedreinnovation.dk

Til efteråret skal Rådet for Teknologi og Innovation fordele 900 mio. kr. i nye projekter til gavn for dansk erhvervsliv.  Men hvilke nye forsknings- og udviklingskompetencer skal GTS-institutterne opbygge? Og hvilke teknologiske servicetilbud skal de udvikle til gavn for de danske virksomheder?

Det bliver der nu åbnet op for en diskussion af på bedreinnovation.dk. Bag hjemmesiden står Styrelsen for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Hjemmesiden åbner d. 17. april 2012 og her kan virksomheder, interesseorganisationer og andre interessenter frem til 8. juni 2012 kommentere de mere end 110 forslag til aktiviteter fra de ni GTS-institutter.

Aktiviteterne spænder vidt inden for kategorierne: Energi, informationsteknologi, klima og energi, materialeteknologi, produktionsteknologi, service og offentlig innovation samt sundhed og fødevarer.

– Vi glæder os meget til at følge med i debatten og se, hvad virksomheder og organisationer mener om de ideer, GTS-institutterne har lagt op. Det er helt unikt, at aktivitetsforslag på den måde bliver lagt åbent frem, så vi håber, at rigtig mange fra erhvervslivet og organisationerne tager imod tilbuddet og går ind og blander sig i debatten om, hvad forskningsmidlerne skal bruges til, siger direktør i GTS, Ragnar Heldt Nielsen og fortsætter:

– Åbenheden omkring de aktiviteter, som GTS-institutterne gerne ser sat i gang, spiller også rigtig godt sammen med den igangværende debat om, hvad Danmark skal leve af i fremtiden. En debat, der er blevet endnu mere relevant nu, hvor Morten Østergaard og Ole Sohn har skudt arbejdet med en ny dansk innovationsstrategi i gang.

Det er Rådet for Teknologi og Innovation under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, der i sidste ende skal vurdere GTS-institutternes aktivitetsforslag og bestemme, hvilke aktiviteter der skal have offentlig støtte.

Kort om GTS

I Danmark er der ni GTS-institutter, som spiller en helt central rolle i forhold til at gøre ny forskning og teknologi anvendelig for især små og mellemstore danske virksomheder. Institutterne er godkendt af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Det giver adgang til hvert tredje år at søge om resultatkontraktmidler til udvikling af nye teknologiske services til gavn for danske erhvervsliv.

De ni institutter er: AgroTech, Alexandra Instituttet, Bioneer, DBI, DELTA, DFM, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Yderligere information

Vil du vide mere eller have en kommentar, så ring til direktør i GTS, Ragnar Heldt Nielsen, på 45 16 26 20.
Eller gå ind på: bedreinnovation.dk