36 pct. af fremstillingsvirksomhederne er hægtet af den digitale udvikling

Ny undersøgelse viser, at en forbløffende stor del af de danske fremstillingsvirksomheder slet ikke er kommet i gang med digitalisering. Undersøgelsen viser også, at virksomhederne gerne vil i gang med digitale teknologier, men er usikre på, hvordan de skal gribe det an. 

Pressemeddelelse fra GTS-foreningen

GTS-foreningen har spurgt mere end 450 fremstillingsvirksomheder om deres brug af digitale teknologier, og om deres forventninger til brugen af digitale teknologier i fremtiden.

Svarene viser, at når det handler om danske fremstillingsvirksomheders brug af digitale teknologier, falder de ud i et A, B og C hold. A-holdet udgør 27. pct. af virksomhederne, og er de digitalt avancerede frontløbere, mens C-holdet er de 36 pct. af virksomhederne, der slet ikke bruger digitale teknologier.

 

digitale

Alt for mange ikke-digitale fremstillingsvirksomheder

I GTS-foreningen er der stor bekymring over det store antal af ikke-digitale fremstillingsvirksomheder.

”Digitale teknologier og virksomheders evne til at bruge teknologierne til at udvikle nye digitale produkter og processer bliver en afgørende konkurrenceparameter i fremtiden. Derfor ringer alarmklokken, når vi ser, hvor mange ikke-digitale fremstillingsvirksomheder, der er. Skal Danmark fastholde sin position blandt de mest innovative lande i verden, er der brug for hurtig handling, der får fremstillingsvirksomhederne med på digitaliseringsbølgen”, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen.

Analysen fra GTS-foreningen viser, at det ofte er på vejen fra den gode idé til implementeringen af et nyt digitalt produkt eller en ny automatiseret produktion, at det går galt. Det skyldes flere ting. Udnyttelse af digitale teknologier er tit forbundet med en høj grad af kompleksitet, og ingen virksomheder kan klare sig uden samarbejdspartnere. Den positive nyhed er, at virksomhederne gerne vil i gang med digitale teknologier – de ved bare ikke, hvordan de skal gribe det an. Derfor anbefaler GTS-foreningen, at politikerne finder midler på finansloven til en markant dansk indsats med fokus på udviklings- og demonstrationscentre til Internet-of-Things og smart produktion.

”I disse teknologicentre skal virksomhederne have mulighed for at afprøve ideer, men det er samtidig vigtigt, at centrene indgår i et større netværk af kompetencer, så virksomhederne nemt kan finde frem til relevante samarbejdspartnere undervejs i udviklingsarbejdet. Center for Robotteknologi på Teknologisk Institut, er et godt eksempel på dette. Her kan virksomheder afprøve nye robotteknologier, men da robotcentret samtidig er en del af en større robotklynge, får virksomheden adgang til en kæde af kompetencer, der dækker hele vejen fra idé til produkt”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

Brug for handling nu!

Den nye analyse viser, at der er brug for at handle nu, hvis de ikke-digitale virksomheder skal overleve i fremtiden. Ifølge Ragnar Heldt Nielsen er alvoren ved at gå op for de fleste:

”Senest er ”Erhvervspartnerskab for avanceret produktion” sat i gang af Erhvervs- og Vækstministeriet med Troels Lund Poulsen i spidsen. Det er et positiv initiativ, som vi ser som et startskud til en endnu større satsning. Men initiativet skal følges op af yderligere indsatser, og her mener vi i GTS-nettet, at centre med fokus på Internet-of-Things og smart produktion er vejen frem”, siger Ragnar Heldt Nielsen.

Mere information

Analysen

Du kan hente analysen “Mere digital damp på kedlerne” her

Du er også velkommen til at kontakte direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen, mobil 45162620.

Venlig hilsen

GTS-foreningen