33 digitale anbefalinger til regeringen

Hvordan sikrer vi, at Danmark også i fremtiden er med i den digitale superliga? Det giver Digitalt Vækstpanel svaret på i de 33 anbefalinger, som de netop har afleveret til regeringen.

Som et af de mest digitaliserede samfund i verden har Danmark et godt udgangspunkt for at arbejde med digitalisering. Men da andre lande rykker kraftigt på den digitale dagsorden, er der brug for initiativer, der fastholder vores førerposition. De 33 anbefalinger fra Digitalt Vækstpanel vil bidrage til dette.

Anbefalingerne er inden for fire områder:

• Digitale kompetencer til alle, hvor panelet bl.a. anbefaler, at informatik bør indføres som obligatorisk fag i folkeskolen, og at optaget på ”STEM-uddannelser” bør øges.
• Attraktivt digitalt vækstmiljø, hvor panelet bl.a. anbefaler, at der bør etableres en internationalt førende hub inden for internet-of-things, kunstig intelligens og Big data.
• Proaktive rammer for digitalisering, hvor panelet bl.a. anbefaler, at der bør udvikles og implementeres et smidigt reguleringskoncept for nye digitale teknologier, produkter og forretningsmodeller.
• Digital ansvarlighed og begejstring, hvor panelet bl.a. anbefaler, at der bør skabes et vedholdende fokus på digitalisering gennem et årligt digitaliserings-topmøde og køreplan for relevante ministeriers arbejde med digitalisering.

Positivt med det brede perspektiv på digitalisering

GTS-foreningen tager generelt set godt imod anbefalingerne fra det Digitale Vækstpanel:

”Det er meget positivt, at Digitalt Vækstpanel ser meget bredt på digitalisering og behovet for at tage et 360 graders perspektiv på, hvordan vi fastholder Danmark i den digitale superliga. Der er rigtig mange gode anbefalinger i rapporten, men set fra et GTS-perspektiv er det især glædeligt, at panelet anbefaler opbygning af testfaciliteter med henblik på at lette adgangen til digitalisering blandt små og mellemstore virksomheder samt at det igangværende erhvervspartnerskab om avanceret produktion skal udvides til alle brancher”, siger Ragnar Heldt Nielsen, direktør i GTS-foreningen.

Læs hele pressemeddelelsen om anbefalingerne fra Digitalt Vækstpanel her

Læs mere om Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion her