26 millioner til innovation i genanvendelse og sikkerhed

Tre nye projekter med afsæt i Femern Bælt forbindelsen støttes med over 25 millioner på GTS-institutterne. I projekterne vil GTS-institutterne arbejder med genanvendelse af beton, længere levetid til milliard-anlæg og virtuel brandbekæmpelse. 

Der bliver millioner af tons beton til overs, når broer og bygninger rives ned – kan det genanvendes i stedet for at være affald? Hvordan kan levetiden på store konstruktioner som broforbindelserne over Øresund og Storebælt forlænges? Og kan man træne brandfolk virtuelt, så sikkerheden bliver øget i Femern Bælt-tunnelen?

Det er nogle af de spørgsmål, som tre nye projekter vil arbejde med i tre resultatkontrakter i de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS’er), der netop er sat i gang. Samlet set bliver projekter støttet med 26,6 millioner kroner.

De tre projekter

Femern Safety Lab:

Et konsortium med Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut i spidsen vil med afsæt i Femern Bælt-projektet udvikle både et virtuelt testmiljø til udvikling og test af ny sikkerhedsteknologi og en digital beredskabssimulator, som kan bruges til at styrke brandbekæmpelsen.

Læs mere om Femern Safety Lab

Længere levetid til store anlægskonstruktioner:

Projektet fra Teknologisk Institut og DHI skal blandt andet give en langt bedre udnyttelse af Femern forbindelsens eksisterende testområde i Rødbyhavn og også udvikling af en ny monitoreringsløsning med trådløs sensorteknologi, der giver en mere økonomisk og brugervenlig overvågning af store konstruktioner.

Læs mere om projektet om felteksponering og monitorering til forlængelse af anlægskonstruktioners levetid 

Bedre genanvendelse af beton fra store anlægsprojekter:

Projektet fra Teknologisk Institut skal blandt andet udvikle den nødvendige tekniske dokumentation, så det er sikkert at bruge betonaffaldet i nye anlæg eller asfalt. Projektet skal også udvikle nye løsninger for genanvendelse af betonaffaldet som eksempelvis nye asfaltprodukter, udendørs belægninger eller nye typer af slidlagsgrus.

Læs mere om projektet om ressourceeffektive anlægskonstruktioner 

Mere info?

Læs en pressemeddelelse med yderligere information om projekterne her