10 forslag til en dansk innovationsstruktur 2.0

Regeringens strategi for dansk forskning og innovation “Danmark – klar til fremtiden” har en ambition om dansk innovation i verdensklasse. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) giver i DFiRbrief 10 forslag til, hvordan en innovationsstruktur 2.0 kan bidrage til at indfri dette ønske for fremtiden. 

Danmark rangerer som ’innovation leader’ i Europa. Det er en postition, der blandt andet er understøttet af et system af innovationsfremmende aktører og virkemidler. Men hvis Danmark fortsat skal være innovation leader, må systemet følge med udviklingen og være tidssvarende er budskabet fra DFiR.

Rådet giver i DFiRbrief 10 forslag til, hvordan vi kan skabe bedre rammer for innovation med en dansk innovationsstruktur 2.0. Det handler om at fokusere og prioritere, at have en klar rolle- og ansvarsfordeling og at anlægge en helhedsbetragtning på innovationssystemet.

Læs mere her