alberche riverbank in Toledo Castilla La Mancha Spain

Vandseminar om virkemidler og vandplanlægning

DHI afholder i samarbejde med RUCinnovation, ENSPAC, og Roskilde Kommune et seminar, der vil samle offentlige vand- og miljøforvaltere, rådgivere, forskere og studerende for at identificere og diskutere muligheder og forskningsbehov for optimal udnyttelse af eksisterende og nye målrettede virkemidler i vandplanlægningen. Læs mere