Danske virksomheder

Danske virksomheder er gode til at få midler fra Horizon 2020

Blandt de 20 lande, som modtager flest midler fra Horizon 2020, er Danmark det land, der modtager næst flest midler per indbygger fra EU’s forsknings- og innovationsprogram. Især små og mellemstore virksomheder er gode til at få støtte fra programmet til innovative virksomheder.
innovationscenter

Nyt dansk innovationscenter åbner

Uddannelses- og Forskningsministeriet etablerer sammen med Udenrigsministeriet et nyt innovationscenter i Israel. Israel er det land i OECD, hvor der investeres allermest i forskning, innovation og iværksætteri
Virksomheder

Virksomheder i hele landet skal have bedre adgang til den nyeste forskning

Når en virksomhed i Thy eller Maribo ønsker inspiration til at udvikle sig, bliver der nu kortere vej til hjælpen. En ny strategi for erhvervsklynger og innovationsnetværk skal give virksomheder bedre adgang til de nyeste forskningsresultater og skabe større national og lokal vækst og udvikling.
vandløsninger

Det Hvide Hus efterspørger danske vandløsninger

Danske virksomheder inden for vandteknologisektoren har fornyligt deltaget i et vandtopmøde arrangeret af Det Hvide Hus, hvor de demonstrerede danske vandløsninger.
epatch

DELTA frasælger ePatch til amerikanske BioTelemetry, Inc.

Det danske GTS-institut har med virkning 1. april 2016 frasolgt sit ePatch® forretnings-område til selskabet BioTelemetry, Inc., der er noteret på den amerikanske børs NASDAQ. Med handlen skabes dermed et nyt dansk medicoselskab, der fortsætter med at udvikle teknologien til fremtidens hjerteovervågning.
kunstig intelligens

Ny blog om kunstig intelligens

Ingeniøren har fået en ny blog om kunstig intelligens. 'Den levende maskine' er skrevet af professor i kunstig intelligens Anders Kofod-Petersen, som er vicedirektør på Alexandra Instituttet.
FORCE Technology

DELTA og FORCE Technology fusionerer

DELTA og FORCE Technology fusionerer med FORCE Technology som den fortsættende juridiske enhed med virkning fra 1. januar 2016.
emballager

Mindre madspild med nye emballager

Ny rapport viser, at mindre portioner af mad i emballagerne og en bedre udnyttelse af emballagen i hele produktets rejse fra produktion til forbruger kan være med til at nedsætte madspildet i Danmark.
projektide

Horizon 2020: Har du en grøn projektide?

Bæredygtighed og grøn udvikling er nogle af de helt grundlæggende mål for EU, også når man taler om de projekter, der får støtte via Horizon 2020. Mere end en ud af tre euro i Horizon 2020 går til grønne projekter. Derfor er det vigtigt at tænke grønt, når man skriver sin ansøgning.
skibsmodeller

FORCE Technologys skibsmodeller udstilles

Frem til d. 12 juni 2016 kan udstillingen STORM opleves på M/S Søfartsmuseet i Helsingør. FORCE Technologys afdeling for Maritim Industri har udlånt en række skibsmodeller til udstillingen.