I GTS-foreningen løser vi bl.a. administrative opgaver på vegne af vores medlemmer.

Hvem er vi – og hvad laver vi?

GTS-foreningen er sekretariat for de 9 GTS-institutter. Vi er fem medarbejdere i sekretariatet. Vi samarbejder med bl.a. Uddannelses- og Forskningsministeriet, interesseorganisationer og vores medlemmer om at udvikle Danmarks teknologiske infrastruktur.

Sekretariatets hovedopgave er at omsætte GTS-nettets fælles målsætninger og politiske beslutninger til konkrete aktiviteter.

Aktiviteter udadtil

Sekretariatet repræsenterer GTS-nettet udadtil gennem mødeaktiviteter med en lang række interessenter, deltagelse i konferencer, arrangementer, arbejdsgrupper, høringer og bidrag til den offentlige debat inden for den forsknings- og innovationspolitiske dagsorden.

Aktiviteter indadtil

Sekretariat betjener desuden GTS-nettets interne arbejdsgrupper og netværk, og vi koordinerer visse forretningsmæssige aktiviteter på vegne af GTS-nettet fx inden for klima, servicesektoren og den offentlige sektor.

Udgivelse af rapporter og analyser

På vegne af GTS-nettet udgiver vi løbende en række analyser, hvor vi giver et fælles bud på, hvordan GTS-nettet bedst muligt kan varetage sin rolle i det danske innovationssystem. Analyserne kan du finde under Publikationer.

Performanceregnskab

Hvert år udgiver vi i samarbejde med Styrelsen for Forskning og Innovation et performanceregnskab, som viser GTS-nettets udvikling og nøgletal for det pågældende år. Læs det seneste Performanceregnskab.

Teknologiportalen

I samarbejde med redaktører fra de ni institutter, er vi i sekretariatet ansvarlige for opdatering og vedligeholdelse af Teknologiportalen. Har du nogle kommentarer, så send dem til informationschef Dorthe Christiansen: dc@gts-net.dk