Inspektion og kontrol

Inspektion og kontrol

Flere af de 9 GTS-institutter tilbyder og udfører uvildige inspektioner. Det kan fx være regelmæssige brandinspektioner, inspektion og kontrol af produktionsanlæg og udstyr. GTS-nettet varetager desuden en række lovpligtige og frivillige kontrolordninger.

Hvem udfører opgaver inden for inspektion og kontrol?

For yderligere information, kontakt instituttet direkte.