Forskning og udvikling

Forskning og udvikling

Formålet med GTS-nettet er at sikre den teknologiske infrastruktur i Danmark. Det sker ved, at GTS-nettet konstant følger den teknologiske udvikling og er med til at udvikle ny viden og teknologiske services, som er til gavn for det danske erhvervsliv.

Opgaver inden for forskning og udvikling kan rekvireres

Hos GTS-nettet kan virksomheder købe forskningsbaseret viden, som kan sikre, at virksomheden højner det teknologiske og vidensmæssige indhold i sine ydelser, processer m.m.
Der findes forskellige fonde og støtteordninger, som virksomheder kan gøre brug af i forbindelse med et FoU-projekt.
Kontakt det enkelte institut direkte for mere information om, hvordan din virksomhed kan benytte institutternes forsknings- og udviklingskompetencer.

Udvikling af nye services

GTS-nettets forskningsindsats har fokus på udvikling og opbygning af nye teknologiske services, som ikke er tilgængelige på det private marked. Formålet med forskningsaktiviteterne er at give danske virksomheder de bedste muligheder for innovation og udvikling.
GTS-nettet udvikler bl.a. nye test- og prøvningsmetoder, som kan leve op til de krævende danske og internationale standarder fx inden for miljøområdet. Det er også væsentligt for GTS-nettet at hente ny teknologisk viden hjem fra udlandet og gøre den anvendelig for de danske virksomheder.