telemedicin

Udfordringen med at arbejde telemedicin ind i den daglige drift

En analyse fra Alexandra Instituttet viser, at det ikke er nok at indføre nye måder at monitorere borgerne på og dele borgernes sundhedsdata mellem kommunen og klinikkerne på sygehuset. Den store udfordring ligger i at få tilpasset telemedicin til de nuværende arbejdsgange. Man skal så at sige normalisere telemedicin, hvilket betyder, at man skal tænke telemedicinen ind i den daglige drift i kommunerne og på sygehusene.

Læs mere

sarita

Når ældre falder, griber Sarita ind

Af Lasse Skytt

Efter blandt andet et vidensamarbejde med DELTA er virksomheden Eze Elektroniks unikke faldalarm i dag tæt på færdigudviklet, og den testes i øjeblikket på to plejehjem i Aarhus-området. Sarita, som faldalarmen hedder, er den hidtil eneste af sin slags og har potentialet til at revolutionere markedet for faldalarmer.

Læs mere

webtv

Webtv kan hæve livskvaliteten for demensramte

Hurtigt tempo, komplekse historier og mange klip præger en stor del af traditionelle tv-udsendelser. For mennesker med en demenssygdom eller hukommelsesbesvær er det forvirrende og en stor udfordring at følge med i. Sammen med videoproduktionsselskabet, Safran Film, har Alexandra Instituttet i efteråret 2014 undersøgt potentialet og afklaret målgruppen for webtv til demensramte.

Læs mere

hospitalsseng

Fremtidens hospitalsseng

En typisk hospitalsseng vejer ofte op mod 150 kilo og fylder meget. Alexandra Instituttet skal lave brugerstudier på fremtidens hospitalsseng, kaldet Ability-sengen, for Nyt Hospital Nordsjælland. Tilte-funktion, der gør det nemmere at vende og vaske patienter og samtidig reducerer udviklingen af bl.a. tryksår og urinvejsinfektion samt en kraftig vægtreducering, der gør den mere mobil og nemmere at rengøre.

Læs mere

pressemeddelelser

Telemedicin – muligheder og udfordringer

Af Helle Boelsmand Bak og Betina Rangstrup, Afdelingen for Anvendt Psykologi, FORCE Technology

Resultatkontrakten “Danmark som telemedicinsk foregangsland” har som milepæl at kortlægge muligheder og udfordringer indenfor udviklingen af telemedicinske ydelser og projekter. Der er derfor gennemført en kortlægning af en lang række telemedicinske indsatser med fokus på muligheder og barrierer indenfor teknologiske, psykologiske, kulturelle, regulatoriske, organisatoriske og kommercielle forhold.

Læs mere