Pilotpartnerskaber om Innovation

Adgang til pilotproduktion skal fastholde danske arbejdspladser

Af Dorthe Christiansen, informationschef, GTS-foreningen

Hvordan kan vi øge automatiseringsgraden, sætte produktiviteten op og lave produkter, der er svære at kopiere, og som kan holde til det høje omkostningsniveau, der er i Danmark? Det er centrale spørgsmål, hvis Danmark skal bevare sin konkurrencekraft og bibeholde produktionsarbejdspladser.

Læs mere