vindmøller

Bølgernes belastning på offshore vindmøller

For at hjælpe DONG med at få en bedre forståelse for effekterne af bølgelaster på fundamenter til offshore vindmøller med sekundære konstruktioner, udførte DHI en række fysiske forsøg og simuleringer for at analysere interaktionen mellem bølger og konstruktion.
pumpestation

Optimeret pumpestation giver renere vand

Transport af store mængder spildevand til et centralt renseanlæg kræver omhyggelig planlægning og godt udført ingeniørarbejde. Derfor henvendte HOFOR og deres rådgiver på området, Krüger A/S, sig til DHI for at finde en løsning til den københavnske pumpestation på Kløvermarksvej.
grøn omstilling

Få succes med grøn omstilling

Hvad skal der til, for at få succes med grøn omstilling? En stor, ny undersøgelse viser, at danske virksomheder har fire forskellige tilgange til at omstille sig i håbets farve. Find din type her og få konkrete råd til, hvordan du opnår succes med grøn omstilling, hvad enten din virksomhed er moderat, frontløber, opfinder eller målrettet.
En beta-version af et webbaseret forvaltningsværktøj til overvågning af den økologiske tilstand for danske søer er blevet overdraget til Miljøministeriet

Satellitbaseret overvågning af søer

En beta-version af et web-baseret forvaltningsværktøj til overvågning af den økologiske tilstand for danske søer er netop blevet overdraget til Miljøministeriet. Det er udviklet af DHI GRAS, DHI og Aarhus Universitet.
mælkekasser

De grønne mælkekasser er nu endnu grønnere

Arlas karakteristiske grønne mælkekasser er nu også blevet grønne på indholdet. I et udviklingssamarbejde mellem Arla, FORCE Technology, Aage Vestergaard Larsen og Ikadan blev genanvendt plast brugt som erstatning for ”ny” plast i produktionen af de grønne mælkekasser og efter blot et år har samarbejdet ført til imponerende resultater.
asian water

Danske løsninger med i Asian Water

"Denmark: Early adopter of water and climate solutions" er overskriften på en artikel i det indflydelsesrige magasin Asian Water, som præsenterer danske løsninger for håndtering af bl.a. spildevand, hospitalsspildevand, herunder løsninger som DHI har bidraget til i det seneste nummer af magasinet.
fødevareindustrien; vand

Vand i fødevareproduktion - nu og i fremtiden

Innovationsnetværkene Inno-MT og inSPIRe har afholdt temadag sammen med DHI hvor fokus var på vandreduktion, rensning og genbrug i fødevareindustrien. Hvordan opnår man bedst effekt uden at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed af fødevarerne? Det var et af spørgsmålene som blev debatteret.
elektronik

Kender du reglerne for kemi i elektronik?

Den danske elektronikbranche har brug for at vide mere om reglerne for anvendelsen af farlige kemiske stoffer i elektronik. Derfor inviterede DELTA’s EMC-klub for nylig Miljøstyrelsen til at holde oplæg om det europæiske regelsæt på området, RoHS-direktivet.
ålgræs

Genopretning af kysternes ålegræs

DHI deltager i NOVAGRASS projektet, et strategisk forskningsprojekt om at udvikle innovative teknikker til genetablering af ålegræs i stor skala. Ålegræs er en vigtig økologisk komponent i kystnære vandområder, da de bl.a. fungerer som opvækstområde for mange fiskearter, som spisekammer for fugle og som beskytter af kysten imod erosion.