vindmøller

Støjer nye vindmøller mere?

Af Nanna Bastved, DELTA

Moderne pitch-regulerede vindmøller udnytter vinden bedre, så vindmøllens ydelse optimeres. Selv om det er et plus for energiregnskabet, er der blandt befolkningen udtrykt bekymring for, at vindmøllerne støjer relativt mere ved vindhastigheder uden for kontrolzonen på 6 og 8 meter/sekund. Miljøstyrelsen bad DELTA undersøge sagen nærmere.

Læs mere

figur

Pilotproduktion af ren syntesegas baner vej for dansk teknologi til forgasningsanlæg

Af Birgit Schaldemose Norman, tidligere kommunikationskonsulent på Teknologisk Institut

I de næste to år skal Teknologisk Institut sammen med Haldor Topsøe, Skive Fjernvarme og ChimneyLab Europe teste en pilotreaktor til katalytisk rensning af forgasset biomasse. Teknologien konverterer træ til el, varme og på sigt flydende brændstof som fx benzin i en ren og driftsikker industriel produktion.

Læs mere