ballastvandsystemer

Test af ballastvandsystemer for US Coast Guard

Af Susanne Otto

Skibe pumper store mængder vand ind og ud af ballasttanke for at justere stabiliteten, når lasten ændrer sig. Vandet indeholder bakterier, alger og dyr, som på denne måde flyttes fra det ene hav til det andet og derved potentielt forurener verdenshavene med bakterier og invasive arter. Dette skal stoppes og der hjælper DELTA til.

Læs mere

vindmøller

Støjer nye vindmøller mere?

Af Nanna Bastved, DELTA

Moderne pitch-regulerede vindmøller udnytter vinden bedre, så vindmøllens ydelse optimeres. Selv om det er et plus for energiregnskabet, er der blandt befolkningen udtrykt bekymring for, at vindmøllerne støjer relativt mere ved vindhastigheder uden for kontrolzonen på 6 og 8 meter/sekund. Miljøstyrelsen bad DELTA undersøge sagen nærmere.

Læs mere