ballastvandsystemer

Test af ballastvandsystemer for US Coast Guard

Af Susanne Otto

Skibe pumper store mængder vand ind og ud af ballasttanke for at justere stabiliteten, når lasten ændrer sig. Vandet indeholder bakterier, alger og dyr, som på denne måde flyttes fra det ene hav til det andet og derved potentielt forurener verdenshavene med bakterier og invasive arter. Dette skal stoppes og der hjælper DELTA til.

Læs mere