GTS-institutter

GTS-institutter

I Danmark findes der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, de såkaldte GTS-institutter, der til sammen udgør det danske GTS-net. De ni GTS-institutter arbejder for at skabe flere innovative og konkurrencedygtige danske virksomheder – med et særligt fokus på de små og mellemstore danske virksomheder. Det sker ved at gøre forskningsbaseret viden og teknologi anvendelig for en bred gruppe af danske virksomheder.  GTS-institutterne er alle medlem af GTS-foreningen, der varetager de fælles interesser.

GTS-nettet udspringer af Loven om Teknologi og Innovation fra 2002.

GTS logohjul 2015

Her kan du læse mere om: